Waseda-IAC International e-Government Ranking Survey 2015

Norge tar en 10. plass i årets rangering av nasjoners eForvaltning. Av de ni områdene som blir vurdert, gjør Norge det best på indikatorene for nettverks-infrastruktur (andel internett- og bredbåndsbrukere) og nasjonal portal. Området vi gjør det mindre godt på er indikator for offentlig IT-ledelse.

Publisert: 06. jan 2016, Sist endret: 22. jan 2018

Om undersøkelsen:

  • Utgiver: Waseda University i samarbeid med IAC (International Academy of CIO)

  • Oppdragsgiver: Eget initiativ

  • Sponset: Ukjent

  • Utgitt første gang: 2005

  • Frekvens: Årlig

  • Geografisk område: 63 land, fra alle verdensdeler

Waseda University i Tokyo har et eget institutt hvor det forskes på e-Government eller eForvaltning. I samarbeid med IAC (International Academy of CIO) utfører de årlig en undersøkelse der de tar for seg digitaliseringen av offentlig sektor i ulike land. 63 nasjoner har blitt vurdert på områder som nettverks-infrastruktur, det offentlige tjenestetilbudet på nett, offentlig IT-ledelse og informasjonssikkerhet.

Norge skårer godt på indikatorer for nettverks-infrastruktur og nasjonal portal

Av de ni områdene som blir vurdert, gjør Norge det best på indikatorene for nettverks-infrastruktur og nasjonal portal. For begge disse indikatorene havner Norge på en 5. plass av de 63 landene som er med i undersøkelsen. Skår for nettverks-infrastruktur blir gitt av andel brukere av internett, bredbånd og mobiltelefon. En nasjonal portal beskrives i rapporten som fundamentet for interaksjonen mellom eForvaltningen og brukerne. Rapporten trekker frem fordeler ved en nasjonal portal som reduserte kostnader og en oppfatning av en mer effektiv forvaltning. Danmark er det landet som skårer høyest på dette området.

Norge kommer dårligere ut på indikator for offentlig IT-ledelse

En av de ni områdene rangeringen baserer seg på, er offentlig IT-ledelse. Waseda ser blant annet på fraværet eller tilstedeværelsen av en offentlig IT-sjef (Government Chief Information Officer), dennes eventuelle mandat, og om det finnes organisasjoner og utviklingsprogram for IT-ledere. Dette er området Norge skårer dårligst på, både i forhold til de andre indikatorene og i forhold til de andre landene på topp ti-listen.

Indikator

Forklaring

Land på topp 5

Nettverks-infrastruktur

Andel internett-, mobil- og bredbånds-brukere

Nederland (1), Danmark (2), Singapore (3), USA (4) og Norge (5)

Effektivisere prosesser

Utnytte og inkludere IKT i offentlige forretningsmodeller og interne prosesser

Singapore (1), Canada (2), Danmark (3), Estland (4) og Nederland (5)

Digitale tjenester

Offentlig tjenestetilbud på internett

Danmark (1), Estland (2), Nord-Korea (3), Singapore (4) og Island (5)

Nasjonal portal

Navigasjon på nettsiden og interaktivitet

Danmark (1), Estland (2), Singapore (3), USA (4) og Norge (5)

Offentlig IT-ledelse

Offentlig IT-sjef (GCIO), mandat, organisasjoner og utviklingsprogram for IKT-ledelse

Singapore (1), Nord-Korea (2), USA (3), Japan (4) og Canada (5)

Promotering av eForvaltning

Handlinger utført av myndighetene for å støtte oppunder digitaliseringsprosessen

Sverige (1), USA (2), Singapore (3), Nord-Korea (4) og Japan (5)

Digital inkludering og deltakelse

Ser på etterspørselssiden av en digital forvaltning

Australia (1), Estland (2), UK (3), Canada (4) og Danmark (5)

Åpne data

Deling av offentlig data

Australia (1), Canada (2), USA (3), Danmark (4) og Tyskland (5)

Informasjonssikkerhet

Tilpasset regelverk, sikkerhetsorganisasjoner

Danmark (1), Estland (2), New Zealand (3), Australia (4) og UK (5)

Metode og utvalg

Metode for undersøkelsen er arbeidsmøter og diskusjonsforum. I årets rangering har 63 land blitt vurdert. Akademia fra land i alle verdensdeler (fra Europa er Finland, Italia, Portugal og Tsjekkia representert) har kommet sammen i diskusjonsforum. Flere eksterne internasjonale og nasjonale organisasjoner er også blitt inkludert i prosessen for å få bedre overblikk, innsikt og objektivitet. Eksempel på organisasjoner som har bidratt, er OECD, APEC og Verdensbanken.

Deldette