Statistikk om offentlige anskaffelser

Difi ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om offentlige anskaffelser, og har satt i gang et forprosjekt for å kartlegge alternative løsninger for en tjeneste som gir statistikk om offentlige anskaffelser.

Publisert: 13. feb 2015, Sist endret: 28. apr 2016

Forprosjektet skal komme frem til en anbefaling av konsept for innhenting, oppbevaring og publisering av statistikk. Målet er å øke kunnskapen om offentlige anskaffelser og bidra til effektiv styring. Bedre og mer effektiv styring av anskaffelser skal oppnås ved å tilby relevante styringsdata.

Forprosjektet ferdigstiller anbefaling i juni 2015.

Målgruppe for statistikktjenesten

Målgruppe er offentlige virksomheter, etatsstyringsenheter, og departementer. 

En tjeneste for statistikk om offentlige anskaffelser skal også dekke markedets behov for kunnskap om behov for innkjøp i det offentlige, samt stimulere til forskning om offentlige anskaffelser.

Leveranser i prosjektet

Forprosjektet vil resultere i følgende leveranser:

  1. Kartlegging av eksisterende og relevante IKT systemer for innsamling, bearbeiding og formidling av data
  2. Vurdering av alternative virksomhetsarkitekturer
  3. Grunnlag for en anbefaling om valg av arkitektur
  4. Beskrivelse av egnet organiserings- og finansieringsmodell
  5. Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre tjenesten
  6. Utrullingsplan
  7. Grunnlag for kravspesifikasjon til IKT-system

Oslo Economics er engasjert for å gjennomføre den samfunnsøkonomiske analysen, mens Vivento og Agenda Kaupang er engasjert for å utrede alternative arkitekturløsninger og gi en anbefaling.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*