Staten som arbeidsplass

I undersøkelsen sier et stort flertall av de statsansatte at de får brukt egen kompetanse, og at de forstår sin egen rolle i virksomheten. De opplever arbeidsmiljøet i stor grad som inkluderende, og det er et godt klima for håndtering av uenighet. Områdene med laveste skårer er omstillingsevne, og utnyttelse av mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

Publisert: 01. feb 2019, Sist endret: 20. mar 2019

Figuren under viser de ulike indikatorene i statsansatteundersøkelsen. Engasjement og gjennomføringsevne (mørkeblå) er fast med i undersøkelsen. De andre indikatorene er knyttet til egen arbeidssituasjon (lyseblå), og til kultur og arbeidsmåter i virksomheten (lilla). Indikatorene knyttet til egen arbeidssituasjon vurderes stort sett høyere enn indikatorer relatert til virksomheten.

 

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*