Staten som arbeidsplass

I undersøkelsen sier et stort flertall av de statsansatte at de får brukt egen kompetanse, og at de forstår sin egen rolle i virksomheten. De opplever arbeidsmiljøet i stor grad som inkluderende, og det er et godt klima for håndtering av uenighet. Områdene med laveste skårer er omstillingsevne, og utnyttelse av mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

Publisert: 01. feb 2019, Sist endret: 08. feb 2019

Figuren under viser de ulike indikatorene i statsansatteundersøkelsen. Engasjement og gjennomføringsevne (mørkeblå) er fast med i undersøkelsen, mens de andre indikatorene er knyttet til henholdsvis egen arbeidssituasjon (lyseblå) samt mot kultur og arbeidsmåter i virksomheten (lilla).

Hovedfunnene fra statsansatteundersøkelsen

Indikatorene knyttet til egen arbeidssituasjon vurderes stort sett høyere enn indikatorer relatert til virksomheten. Kompetanse og kollegastøtte skårer eksempelvis mye høyere enn omstillingsevne og digital orientering. Svarene spriker for alle indikatorskårer; for egen arbeidssituasjon varierer de mellom 60 og 80, mens indikatorene som er knyttet til virksomheten får skåre mellom 55 og 71.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*