Engasjement i jobben

I statsansatteundersøkelsen måler vi engasjement, arbeidsglede og positiv identifisering med jobben. Engasjementet i staten er stabilt høyt; indikatoren har, som i 2015, en indeksskår på 78. Statsansatte opplever i stor grad arbeidet som givende og meningsfullt.

Publisert: 01. feb 2019, Sist endret: 23. apr 2019

78

skår på engasjement

7 av 10 ansatte befinner seg i gruppen med høyt eller svært høyt engasjement (skår over 75). 2 av 5 ansatte befinner seg i gruppen med svært høyt engasjement (indeksskår på 88 eller høyere). Dette er en økning fra forrige undersøkelse i 2015. 

Figuren under viser de enkelte påstanden i indikatoren engasjement. Resultatene vises også pr departementsområde. En skår på over 70 er høy, mens en skår på under 60 er lav.

 

 

Hva forklarer engasjement?

Bildet viser hvilke indikatorer som har størst betydning for engasjement mål i statsansatteundersøkelsen. Teksten under forklarer bildet.

Engasjement i jobben er et resultat av flere forhold ved arbeidssituasjonen og arbeidsplassen. Det er særlig indikatoren kompetanse som har betydning for jobbengasjement. Dette gjelder både ledere og medarbeidere. For medarbeidere er også arbeidsbelastning, lederstil og kollegastøtte indikatorer som forklarer forskjeller i opplevd jobbengasjement.

Lederne blir i undersøkelsen bedt om å prioritere hvilke lederoppgaver det vil være særlig viktig for dem selv å fokusere på de tre kommende årene. Å «opprettholde engasjement og motivasjon hos medarbeiderne» trekkes frem som en av de viktigste oppgavene i tiden fremover.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*