Gjennomføringsevne

I statsansatteundersøkelsen måler vi gjennomføringsevne over tid. Skårene er stabilt lave, og resultatene fra 2018 skiller seg ikke nevneverdig fra resultatene i 2015 eller 2012.

Publisert: 01. feb 2019, Sist endret: 08. feb 2019

Indikatoren for gjennomføringsevne angir en skår på hvordan de ansatte opplever at virksomheten leverer. Den måler klarhet i ansvarsforhold, evne til å gjennomføre planer, og hvor effektivt oppgaver blir løst. Det er viktig å presisere at indikatoren baserer seg på subjektive vurderinger av gjennomføringsevne, og ikke på objektivt målte prestasjoner.

63

skår på gjennomføringsevne

For indikatoren har det vært tilnærmet samme skår siden 2012; I 2012 og 2015 var det 62 poeng, mens det nå er 63 poeng.

4 av 10 ansatte opplever at virksomheten har høy eller svært høy gjennomføringsevne. Samtidig opplever mer enn 4 av 10 ansatte at virksomheten har lav eller svært lav gjennomføringsevne. Variasjonen i tilbakemeldingene er med andre ord stor.  

Bildet viser hvilke indikatorer som har størst betydning for gjennomføringsevnen målt i statsansatteundersøkelsen. Teksten under forklarer bildet.

Opplevd gjennomføringsevne henger sammen med ulike forhold ved arbeidssituasjonen og virksomheten. Forhold som er særlig viktige:

  • rolleklarhet
  • oppgaveorientert ledelse
  • mangfold og inkludering
  • digitale ressurser

Dette gjelder både for ledere og medarbeidere. Rolleklarhet er den viktigste enkeltindikatoren. Den handler om hvorvidt det er en felles forståelse for ansvarsområder og forventninger på ulike nivåer i virksomheten.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*