Roller og ansvar

Toppleder:

 
 

Gjør opp status etter forrige medarbeiderundersøkelse. Hvis dere lander på at medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres; Sikre forankring blant lederne, AMU og tillitsvalgte gjennom tett involvering.

Ledere:

 
 

Bidra aktivt i ledergruppen. Hvis ikke undersøkelsen ikke ble fulgt opp godt nok, hva kan dere gjøre annerledes og bedre denne gangen?

Tillitsvalgte/verneombud:

 
 

Delta i diskusjoner om hvorvidt det skal gjennomføres en medarbeiderundersøkelse. Ble forrige undersøkelse fulgt opp godt nok? Hvis ikke, hva kan dere gjøre annerledes og bedre denne gangen?

HR:

 
 

Bistå toppleder med å gjøre opp status etter forrige medarbeiderundersøkelse. Hvis ikke den ble fulgt opp godt nok, er det realistisk at det blir fulgt opp bedre denne gang?

Publisert: 24. apr 2015, Sist endret: 26. jun 2018