Roller og ansvar

Toppleder:

 
 

Involver ledere og arbeidstakerorganisasjoner. Sikre forankring blant lederne. Plasser ansvaret for å koordinere prosessen. Sikre informasjon om medarbeiderundersøkelsen i hele virksomheten. Vær bevisst på at du er en rollemodell for dine underordnede ledere.

Leder

 
 

Tenk etter hva som fungerte bra og dårlig i oppfølgingsarbeidet etter forrige medarbeiderundersøkelse, og gjør opp status i forhold til gjennomførte tiltak og effekter. Vurder hvordan du trenger å styrke din lederkompetanse. Delta på eventuell felles opplæring/kompetanseheving. Bidra aktivt i ledermøter, ledergruppediskusjoner, ta medansvar på virksomhetsnivå. Planlegg hvordan resultater kan formidles og forstås i fellesskap i din enhet. Vær en positiv ambassadør, og vær bevisst at du er en rollemodell for dine medarbeidere.

Tillitsvalgte/verneombud:

 
 

Delta aktivt og i tide i diskusjoner og kom med forslag til spørsmål. Sett deg inn i Avant og veiledningsmateriell. Vær en ambassadør og motivér til deltakelse.

HR/koordinerende enhet:

 
 

Lær deg verktøyet Avant, både gjennom deltakelse på Difis seminar og ved å sette deg inn i denne prosessveilederen. Bistå ledelsen i å gjøre opp status på virksomhetsnivå og oppsummer arbeidet etter forrige undersøkelse. Vurder opplæringsbehov og gjennomfør kompetansetiltak for lederne i god tid før resultatene foreligger.

Publisert: 24. apr 2015, Sist endret: 26. jun 2018