Roller og ansvar

Toppledelse/ledere:

 
 

Praktisk forberedelse av oppfølgingsarbeid som å sette av tid i egen kalender, kalle inn til møter.

Tillitsvalgte/verneombud:

 
 

Ambassadører for medarbeiderundersøkelsen som kan etterspørre planlagt oppfølging hos ledere.

HR/koordinerende enhet:

 
 

Koordinere prosess, superbrukere på Avant, leverandørkontakt i forbindelse med utforming av rapporter o.l.

Sist endret: 
11. mar 2016