Innhold

Merkevarebygging

Difi utvikler offentlig sektor

Kampanje

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Evaluering av Utdanningsdirektoratet

Siden etableringen i 2004 har Utdanningsdirektoratet vært igjennom en sterk vekst både i bemanning og oppgaver. Dette har bidratt til å heve kvalitetsnivået i sektoren og å øke kunnskapen om tilstanden i sektoren. Alt i alt står utdanningsmyndighetene nå langt bedre rustet til å føre en ambisiøs politikk på området enn for 10 år siden. Samtidig har direktoratet en rekke utviklingsbehov å arbeide med både i forholdet til departementet, til kommunesektoren og når det gjelder samordning.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Er du klar til å ta imot?

Dette spør Difi om i en nasjonal kampanje som har oppstart i dag. Gjennom radio, sosiale medier og avisannonser skal befolkningen få bedre kjennskap til digital postkasse.

Tidstyvinnsatsen har gitt resultater

Rambøll har gjennomført en analyse av tidstyvinnsatsen så langt. De konkluderer med at prosjektet har gitt resultater av betydning. Difi sin råd- og veiledningstjeneste får også overveiende gode tilbakemeldinger.

Blogg and twitter

Blogg

Eivor Bremer Nebben

Staten må våge å slippe taket

Vi hører ofte kommunene har for lite handlingsrom og kommunene detaljstyres. Fra kommunalpolitisk hold hevdes det at staten styrer strammere, mer omfattende og mer detaljert. Er dette riktig?

Britt Eva Bjerkvik Haaland

Endelig er informasjonssikkerhet gøy!

Opplæring i informasjonssikkerhet blir ofte forbundet med pekefingermentalitet og beskjeder om hva du ikke skal gjøre. Difi har ønsket å sette søkelys på at informasjonssikkerhet handler om å kunne få gjort jobben din på en trygg og hensiktsmessig måte.

Difi_no på Twitter