Merkevarebygging

Difi utvikler offentlig sektor

Kampanje

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Evaluering av Utdanningsdirektoratet

Siden etableringen i 2004 har Utdanningsdirektoratet vært igjennom en sterk vekst både i bemanning og oppgaver. Dette har bidratt til å heve kvalitetsnivået i sektoren og å øke kunnskapen om tilstanden i sektoren. Alt i alt står utdanningsmyndighetene nå langt bedre rustet til å føre en ambisiøs politikk på området enn for 10 år siden. Samtidig har direktoratet en rekke utviklingsbehov å arbeide med både i forholdet til departementet, til kommunesektoren og når det gjelder samordning.

Bruk av sektoranalyser og evalueringer. En kartlegging

Kartleggingen gir en beskrivelse av hvordan ordninger for analyser med ulike formål er utformet i noen andre land og oppsummerer erfaringer fra tidligere norske ordninger, bl.a. fra områdegjennomganger. Den presenterer viktige funn og mulige læringspunkter med utgangpunkt i kartleggingen som kan være relevante for norske ordninger.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Økt samhandling mellom stat og kommune

Styringsrelasjonen mellom stat og kommune har endret seg i løpet av de siste femten årene. Økt samhandling er en klar tendens, og det er mer vekt på involvering og veiledning.

Ny e-ID i ID-porten - BankID på mobil

BankID på mobil klar for ID-porten

No blir det enklare å logge inn til offentlege tenester via ID-porten. BankID på mobil gjev brukarane eit nytt alternativ for å logge inn til offentlege tenester på nett. Løysinga er open for bruk i ID-porten frå og med 17. november.

Lanserer felles seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), KS og Difi er blitt enige om en rekke felles bestemmelser i forbindelse med offentlige bygge- og anleggsanskaffelser.

Blogg and twitter

Blogg

Tone Kastnes

Kjenner du Walter?

Walter er hovedpersonen i Difis e-læringskurs i forvaltningsloven «Får Walter lov?». Vi har gjort oss noen erfaringer om hvordan e-læring fungerer som opplæring, og hvordan det går når alle ansatte i en virksomhet tar det samme kurset.

#Difi på Twitter