Rettleiar

Offentlige data – som skapt for å deles

Offentlige virksomheter samler inn, produserer og behandler store mengder data når de utfører sine oppgaver. Regjeringen ønsker at disse dataene i størst mulig grad skal være åpent tilgjengelig for viderebruk slik at næringsliv, forskere og sivilsamfunn kan gjøre seg bedre nytte av dem.

Difi laget i mai 2012 en veileder for å støtte offentlige virksomheter i arbeidet med å gjøre data tilgjengelige. Det er nå ute en oppdatert og fyldigere versjon.

Vi utfordrer dere nå alle offentlige virksomheter til å gjøre en ekstra innsats for at flere offentlige datasett skal bli tilgjengelig for viderebruk i 2013. Dette arbeidet er gunstig for virksomhetens omdømme og trenger ikke være tidkrevende.

Eksempler på åpne offentlige data

Etter etableringen av det nasjonale registeret over åpne norske datasett, data.norge.no for ett år siden, har mange nye datasett blitt åpnet opp for viderebruk. Noen eksempler er:

  • Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene)
  • Husbankens statistikkbank (Husbanken)
  • Budsjettforslag og økonomiplan 2013-2016 (Bergen kommune og Oslo kommune)
  • Statistikk over norsk offisiell bistand (Norad)
  • Bomstasjoner i Norge (Statens vegvesen)

Regjeringen anbefaler alle dataeiere å registrere og beskrive sine åpne datasett på data.norge.no. Du finner mer informasjon om dette i vår veileder.

Share Del med andre