Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Strategi for signeringstjenesten

Våren 2016 lanserte Difi en ny fellestjeneste for elektronisk signatur til offentlige virksomheter. Tjenesten, eSignering, tilbyr elektronisk signatur for privatpersoner til bruk for offentlige virksomheter.

Innovasjon i offentlig sektor - både helhet og mangfold

Siden 2010 har noen sentrale aktører økt sin kompetanse og innsikt på fagområdet innovasjon. Likevel er det uklart om innovasjonskraften er sterk nok, om ansvaret for innovasjon i offentlig sektor er for fragmentert og om det er behov for å tenke nytt om hvordan vi kan styrke innovasjonsarbeidet.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Arbeidsgiverrådet er i gang

Før påske fant første møte i det nyopprettede Arbeidsgiverrådet i staten sted. Rådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift?

Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat), som er en del av Difi, deler sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ut pris til statens beste lærebedrift. Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen innen 1. september 2017. Hensikten med å dele ut en pris er å stimulere til å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten.

Illustrasjonsbilde - skattemeldingen

Rekordmange sjekka skatten på natta

Natt til tysdag 4. april vart skattemeldinga tilgjengeleg for nesten 5 millionar lønnstakarar, pensjonistar og næringsdrivande. Gjennom tysdagen vart det gjennomført litt over 2,8 millionar innloggingar til Altinn.

Blogg and twitter

Blogg

Simen Hustad

Kast et blikk på alderssammensetningen

Ledere i staten må fremover venne seg til å få gjort mer for mindre. En kikk på forvaltningens sammensetning kan være til hjelp. Over 10 prosent av de ansatte i staten vil i løpet av få år gå av med alderspensjon.

Sanja K. Skaar

Det ledere i staten vil ha!

I september samlet vi rundt 60 statlige ledere til en workshop om ledelseskompetanse og de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen. Vi fikk bekreftet at vi allerede leverer kompetansetiltak som er relevante, men vi mangler tiltak om blant annet omstillings- og endringsledelse og ledelse knyttet til arbeidsgiverrollen.

Difi_no på Twitter