Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Innhold

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis"

Målet med prosjekt «Regelverk i praksis» var å styrke statens formidling av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Rapporten viser at formidlingen nå tar, i større grad enn før, utgangspunkt i skolens utfordringer knyttet til å følge regelverket. Prosjektet strakk seg over flere år og målgruppen var ansatte i fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Foto av 9 prisvinnere fra teamet "Leiteaksjon"

Åpne data er viktig og nyttig

Leiteaksjon og kjøtproduksjon er blant problema deltakarane laga løysingar for i idekonkurransen Hack4no. Over 200 deltakarar - utviklarar, designerar og andre - møttes for å sjå kva ein kan lage med opne offentlege data.

Digitaliseringsrådet lanserer årets erfaringsrapport

Siden januar 2016 har Digitaliseringsrådet gitt 199 anbefalinger til 26 prosjekter. Nå har de oppsummert erfaringene og anbefalingene i en ny rapport: Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter- hvordan kan vi løse dem?

Blogg and twitter

Blogg

Marit Holter-Sørensen

Grønne offentlige anskaffelser – hva er det og hvorfor er det viktig?

For å nå målene i Paris-avtalen om 40% reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 må norske kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter også bidra. For å kunne ta denne rollen må vi vite mer om hva det er som bidrar til CO2-utslipp i den enkelte virksomheten, og mange har begynt å kartlegge dette i såkalte klimagassregnskap. I denne kartleggingen finner flere at en stor del av utslippene stammer fra varer og tjenester som kjøpes inn.

Difi_no på Twitter