Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Innhold

Nyeste rapporter og undersøkelser

Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017

I dette notatet presenterer vi utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen og sentralforvaltningen. Fra 2016 til 2017 har det vært en nedgang i antall ansatte både i departementene og underliggende direktorater (sentralforvaltningen), mens det er en økning i antall ansatte i statsforvaltningen sett under ett.

Arrangementsoversikt

Nyheter

Godt nytt for digitalisering og omstilling

Regjeringen har vedtatt å styrke digitaliseringsinnsatsen ved å samle Altinn og Difi i et nytt direktorat. Samtidig flyttes Difis avdeling for utredning og analyse og avdeling for ledelse til Direktoratet for økonomistyring.

Utdeling av klarspråksprisene

Utdeling av klarspråksprisene for 2018

Hvem vinner årets klarspråkspriser? Og hva skjer når vi bruker begreper som ressursorienterte holdninger og dialogbaserte samtaler? Vi feirer 10-årsjubileum for klarspråksprisene i Oslo Konserthus onsdag 27. mars.

Blogg and twitter

Blogg

Trygve Skibeli

Stor interesse for datadeling

Nettverket av Digitale Toppledere, som blant annet består av Digital Norway, Brønnøysundregistrene, Finans Norge og Difi, har satt seg som mål å bidra til å få mer fart på digitaliseringen i Norge. Derfor inviterte vi til en idédugnad om datadeling og regelverksforenkling hos Difi i februar. Ekspertgruppen, som er etablert av Digitale Toppledere, hadde satt sammen et program som fikk over 70 deltagere til å bruke formiddagen på idédugnad.

Ståle Lindblad, Difi

Veien er målet i sosiale medier

Vil du ha mer oppmerksomhet når du lanserer prosjekter, tjenester eller produkter? Da bør du endre strategi i sosiale medier. Ikke vent med å fortelle verden til prosjektet er ferdig. Ta med målgruppen din på reisen. Da når du mange flere mennesker når du lanserer, og de du når er mer engasjerte.

Difi_no på Twitter