Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Innhold

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Gjennomgang av de tariffavsatte kompetansemidlene i staten

I forarbeidet til forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten perioden 2018-2020, har partene i det statlige tariffområdet - Akademikerne, LO stat, Unio, YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om en gjennomgang av tilskuddsordningen for de tariffavsatte kompetansemidlene. Gjennomgangen skal gi grunnlag til partene for eventuelle justeringer i ordningen.

Stor satsning på effektivisering av offentlige anskaffelser

Fra 2018 er det en betydelig satsing for å effektivisere offentlige anskaffelsesprosesser gjennom digitalisering. Program for digitale anskaffelser skal gjennomføres i perioden 2018 til 2024 og ledes av Difi. Difi har en målsetting om å tilrettelegge for ca. 3,6 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst i løpet av programperioden. Dette skal realiseres ved å legge til rette for digitale anskaffelsesprosesser.

Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen

Temaet for dette notatet er samhandling mellom fylkeskommunen og regional stat inkludert fylkesmannen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal foreta en gjennomgang av regional stats inndeling på bakgrunn av Stortingets vedtak om ny inndeling av fylkesmannsembetene og ny fylkeskommuneinndeling. Prosjektet skal gi KMD et faglig beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke statsetater som skal inngå i gjennomgangen av regional stats inndeling.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Nytt nasjonalt rammeverk for samhandling

Skal vi få til økt samhandling i offentlig sektor, så må IT-systemene snakke sammen, vi må bruke like begreper, vi må ha god oversikt over juridiske forhold og vi må ha vilje og evne til å samhandle. Difi lanserer nå et nytt rammeverk som skal hjelpe offentlige virksomheter å realisere samhandling på tvers. Innholdet er utviklet sammen med sentrale offentlig virksomheter i SKATE, basert på europeisk arbeid.

Ledere i Difi og Telia signerer avtale om mobiltelefoni og tar hverandre i hånden på det. Til venstre leder for Telia Bedrift, Jon Christian Hillestad, til høyre direktør i Difi, Steffen Sutorius.

Staten sparer stort på mobiltelefoni

I dag inngikk Statens innkjøpssenter i Difi en felles avtale om kjøp av mobiltelefoni for 24 000 statsansatte. Det har gitt markedets laveste priser, og kan spare staten for 60 prosent av dagens kostnad til mobiltelefoni – tilsvarende ca. 85 millioner kroner i året.

Årsrapport for 2017: Slik får Difi omstilling til å skje

– 2017 var eit omstillingsår kor vi skulle ruste organisasjonen for framtida, bygge opp fleire nye satsingar og levere godt på mange frontar. Hovudutfordringa er framleis at Difi har mange oppgåver som kjempar om merksemda. Framover må vi prioritere strengt for å kunne ta premissgivarrolla på digitalisering, seier Difi-direktør Steffen Sutorius.

Blogg and twitter

Blogg