Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Innhold

Nyeste rapporter og undersøkelser

Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017

I dette notatet presenterer vi utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen og sentralforvaltningen. Fra 2016 til 2017 har det vært en nedgang i antall ansatte både i departementene og underliggende direktorater (sentralforvaltningen), mens det er en økning i antall ansatte i statsforvaltningen sett under ett.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Digitalisering er på ledernes agenda

Langt flere ledere i staten ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering sammenliknet med resultatene fra forrige undersøkelse i 2016. Statsansatteundersøkelsen viser imidlertid at staten fortsatt har en vei å gå på det digitale området.

NAV gir staten inkluderingshjelp

Nytt NAV-tilbud skal konkret hjelpe statlige virksomheter i Oslo med å rekruttere aktuelle, kvalifiserte kandidater med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Informasjonen finner du her på Difis sider.

Blogg and twitter

Blogg

Knut Bjørgaas, Difi

Med data skal landet bygges

Det er viktigere enn noensinne at vi deler data på tvers av offentlig sektor og til privat sektor for å levere bedre digitale tjenester til innbyggerne, utvikling av ny næringsvirksomhet og en mer effektiv offentlig forvaltning.

Dag Strømsnes

Viktig nyttårsforsett for alle innkjøpere

Her er mitt anbefalte nyttårsforsett for innkjøperne i stat og kommune: Vi må bli bedre til å bruke anskaffelser for å ta hensyn til klima og til å bidra til innovasjon.

Difi_no på Twitter