Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Innhold

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Kurs og arrangementer

Nyheter

Lansering av eInnsyn, fra venstre: Raymond Johansen, Steffen Sutorius og Paul Chaffey

Difi og Oslo kommune lanserer ny innsynsløsning

Difi og Oslo kommune lanserer 5. februar en ny felles innsynsløsning for det offentlige. Det nye eInnsyn vil gjøre det langt enklere for alle å få innsyn i offentlige dokumenter.

Stor nedgang i kunngjeringar i Doffin etter regelverksendring

Frå 2016 til 2017 fall talet på kunngjorde konkurransar i Doffin betydeleg. Hovudårsaka til fallet er ein stor nedgang i kunngjorde konkurransar mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi etter endringar i regelverket for offentlege anskaffingar.

Arbeidsgiverportalen dekker mange oppgaver. Illustrasjonsfoto.

Ny nettside for arbeidsgivarar i staten

Frå nyttår skal statlege arbeidsgivarar, leiarar og HR-medarbeidarar finne informasjon om statleg arbeidsgivarpolitikk, fagsider og ulike verktøy på den nye nettstaden Arbeidsgiverportalen.

Blogg and twitter

Blogg

Elin Kristine Fjørtoft

Å lære av erfaring gir gevinster

Vi i Difi får ofte kjennskap til gode tiltak i offentlige virksomheter og i kommunene. Vi ønsker å dele disse erfaringene, og bidra til at gode tanker og ideer kommer resten av offentlig sektor til gode. Vi er overbeviste om at å dele gir effekter!

Marit Holter-Sørensen

Vi vil bli påtrengende hjelpsom!

Under anskaffelseskonferansen 23. november hevdet administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, at Difi må bli mer påtrengende hjelpsom i veiledningen om grønne anskaffelser. Og det er akkurat hva vi vil bli: Difi har som visjon å få omstilling til å skje. Vi bygger kompetanse på grønne anskaffelser og veileder innkjøpere i offentlig sektor om hvordan de kan bruke anskaffelser for å nå målsetninger om bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Dette arbeidet har vi fullt trykk på inn i 2018.