Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis"

Målet med prosjekt «Regelverk i praksis» var å styrke statens formidling av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Rapporten viser at formidlingen nå tar, i større grad enn før, utgangspunkt i skolens utfordringer knyttet til å følge regelverket. Prosjektet strakk seg over flere år og målgruppen var ansatte i fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet.

Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014-2017

Difi har de siste 2-3 årene gjennomført flere prosjekter hvor samordning har vært tema. Arbeidet har vært en del av oppfølgingen av regjeringens Program for bedre styring og ledelse. Dette notatet oppsummerer erfaringer og læringspunkter fra prosjektene, og peker på videre innsatser for å styrke samordningen i forvaltningen.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Vellykket tidstyvprosjekt

Tidstyvprosjektet har vært vellykket, konkluderer Rambøll og Red Tape Crossing med i sin rapport. Prosjektet har gitt økt legitimitet til arbeidet med løpende forenkling og forbedring i forvaltningen.

Nye e-læringskurs i etikk, universell utforming og nynorsk

Har du utfordringer med å få de ansatte til å skrive nynorsk eller lage nettsider som er tilgjengelige for alle? Eller er det behov for å sette etiske retningslinjer på dagsorden? Hver vår de fire siste årene har vi lansert nye nettkurs for ansatte i offentlig forvaltning.

Noreg oppover på indeks for opne data

Global Open Data Index (GODI) måler i kor stor grad offentlege data er gjort tilgjengeleg som opne data. Resultata for 2016 er no klare, og Noreg hoppar frå 10. til 5. plass etter å ha falle på indeksen dei to føregåande åra.

Blogg and twitter

Blogg

Simen Hustad

Kast et blikk på alderssammensetningen

Ledere i staten må fremover venne seg til å få gjort mer for mindre. En kikk på forvaltningens sammensetning kan være til hjelp. Over 10 prosent av de ansatte i staten vil i løpet av få år gå av med alderspensjon.

Sanja K. Skaar

Det ledere i staten vil ha!

I september samlet vi rundt 60 statlige ledere til en workshop om ledelseskompetanse og de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen. Vi fikk bekreftet at vi allerede leverer kompetansetiltak som er relevante, men vi mangler tiltak om blant annet omstillings- og endringsledelse og ledelse knyttet til arbeidsgiverrollen.

Difi_no på Twitter