Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Innhold

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen

Temaet for dette notatet er samhandling mellom fylkeskommunen og regional stat inkludert fylkesmannen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal foreta en gjennomgang av regional stats inndeling på bakgrunn av Stortingets vedtak om ny inndeling av fylkesmannsembetene og ny fylkeskommuneinndeling. Prosjektet skal gi KMD et faglig beslutningsgrunnlag for å vurdere hvilke statsetater som skal inngå i gjennomgangen av regional stats inndeling.

Kurs og arrangementer

Nyheter

14 digitaliseringsprosjekt får medfinansiering for 120,4 millionar kroner

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt 120,4 millionar kroner til 14 digitaliseringsprosjekt i staten. Samfunnet kan få ein gevinst på knapt 2 milliardar kroner gjennom desse prosjekta, rekna over 10 år. For offentleg sektor er det berekna ein mogleg gevinst på 557 millionar kroner.

Blogg and twitter

Blogg

Elin Kristine Fjørtoft

Å lære av erfaring gir gevinster

Vi i Difi får ofte kjennskap til gode tiltak i offentlige virksomheter og i kommunene. Vi ønsker å dele disse erfaringene, og bidra til at gode tanker og ideer kommer resten av offentlig sektor til gode. Vi er overbeviste om at å dele gir effekter!