Innhold

Merkevarebygging

Difi får omstilling til å skje

Kampanje

Norge.no
Veiviser til offentlige tjenester på nett
ID-porten
Hjelp til innlogging

 

Nyeste rapporter og undersøkelser

Ikke bare pådriver... Om utøvelsen av KMDs samordningsroller

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tre samordningsroller overfor andre departementer: pådriver, interesseavveier og systemforvalter. Samordningen fungerer best når departementet kombinerer rollene og avdelingene tar i bruk virkemidler som er tilpasset et bevisst ambisjonsnivå.

Kurs og arrangementer

Nyheter

Mer profesjonell håndtering EØS-saker

En ny rapport fra Difi viser at Norge bruker mulighetene til å påvirke EU i EØS-saker på en god og mer systematisk, samordnet og profesjonell måte nå enn tidligere. I rapporten fremkommer det også at regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU har hatt effekt, men at det er rom for forbedringer.

Illustrasjon Buypass i mobil

Buypass ID i mobil er klar for ID-porten

Buypass ID i mobil gir brukarane eit nytt alternativ for å logge inn til offentlege tenester på nett. No får innbyggjarane auka valfridom for innlogging på mobil og nettbrett i ID-porten. Løysinga er open for bruk i ID-porten frå og med 22. november.

Blogg and twitter

Blogg

Sanja K. Skaar

Det ledere i staten vil ha!

I september samlet vi rundt 60 statlige ledere til en workshop om ledelseskompetanse og de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen. Vi fikk bekreftet at vi allerede leverer kompetansetiltak som er relevante, men vi mangler tiltak om blant annet omstillings- og endringsledelse og ledelse knyttet til arbeidsgiverrollen.

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Sissel Kristin Hoel

Samfunnsflokene løser vi kun i fellesskap!

Ved å utnytte ressursene på tvers kan vi i offentlig sektor oppnå bedre resultater. Selv har vi gode erfaringer med å jobbe i partnerskap når vi skal drive med innovasjon.