Anskaffelsesprisen

Publisert: 23. sep 2015, Sist endret: 08. mar 2019

Hvorfor deler vi ut prisene?

Gjennom å dele ut Anskaffelsesprisen ønsker vi å løfte frem gode eksempler på innkjøp i det offentlige. Vi søker virksomheter som har iverksatt eller oppnådd noe som andre kan lære av og som kan etterfølges. Virksomheten har ikke nødvendigvis kommet lengst på fagområdet, men viser handlekraft og evne til å gå i riktig retning.

Disse var nominert

Anskaffelsesprisen for bærekraftige anskaffelser

 • Undervisningsbygg Oslo kommune
 • Elverum kommune
 • Hordaland fylkeskommune

Anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring

 • Samordnet innkjøp i Nordland
 • Statsbygg
 • Skatteetaten

Hvem kan nomineres til Anskaffelsesprisen?

Alle offentlige virksomheter som kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, helseforetak kan nomineres til prisen.

Anskaffelseprisen deles ut i to kategorier

1. Bærekraftige anskaffelser

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har lykkes med bærekraftige anskaffelser. Virksomheten har forsikret seg om at leverandører opptrer etisk, at varer og tjenester ivaretar hensyn til sosiale, økonomiske og klima- og miljømessige forhold.  

Juryen legger vekt på at virksomheten 

 • har gjennomført anskaffelser hvor bærekraftighet er tatt hensyn til gjennom hele anskaffelsesprosessen. 
 • har sikret nødvendige endringer for å nå målene for bærekraftig innkjøp. Det kan være endringer i kompetanseoppbygging, endringer i roller, ansvar og rutiner.
 • har åpnet opp for å tenke nytt og innovativt og på den måten bidratt til utvikling i leverandørmarkedet. 

2. Digitalisering og god styring

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har arbeidet med å digitalisere og oppnådd god styring av anskaffelser.  

Juryen legger vekt på at virksomheten 

 • styrer innkjøpsfunksjonen gjennom digitalisering og gode rutiner.  
 • har tatt i bruk digitale verktøy som konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), verktøy for bestilling og eller fakturering.
 • styrer innkjøp på konkrete mål og kan dokumentere gevinstrealisering, som for eksempel reduserte kostnader, økt kvalitet i tjenester eller produkter og redusert tidsbruk. 

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*