Nasjonal arkitektur

Den nasjonale arkitekturen skal sørge for at offentlige virksomheter lettere kan samhandle på tvers, effektivisere og skape et bedre tjenestetilbud.

Arkitekturen skal sikre at forvaltningen fremstår helhetlig overfor sine brukere og løser sine oppgaver på en effektiv og sammenhengende måte. Arkitekturarbeidet må skje i tett samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Digital agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016), kap. 8.3.3​

På samme måte som virksomhetsarkitektur brukes for å ta beslutninger og prioritere for å nå virksomhetens mål, er en nasjonal arkitektur viktig for å nå de felles målene for offentlig sektor. 

Den nasjonale arkitekturen skal gi overblikk over nasjonale tverrsektorielle føringer som offentlige virksomheter skal ta hensyn til i digitaliseringen av sin virksomhet. I tillegg skal den gi helhetsforståelse og vise sammenhenger på tvers i forvaltningen. 

En slik overordnet nasjonal arkitektur består blant annet av et norsk arkitekturrammeverk for samhandling, prinsipper, standarder og referansearkitekturer.

Aktuelt

Torget for digitale fellesløsninger lansert

På Digitaliseringskonferansen 11. juni ble det lansert et virtuelt torg for digitale fellesløsninger. Statssekretær Paul Chaffey, prosjektleder for Torget, Asli Aydemir, og mange andre var med på lanseringen.

Si din mening om prinsippene for IT-arkitektur i offentlig sektor

Dagens overordnede IT-arkitekturprinsipper for offentlig sektor begynner å bli gamle, og enkelte av dem er ikke så relevante eller har blitt selvsagte for de som skal benytte dem. For å styrke samhandlingen er det derfor behov for å gi ny og tydelig retning.

Nytt nasjonalt rammeverk for samhandling

Skal vi få til økt samhandling i offentlig sektor, så må IT-systemene snakke sammen, vi må bruke like begreper, vi må ha god oversikt over juridiske forhold og vi må ha vilje og evne til å samhandle. Difi lanserer nå et nytt rammeverk som skal hjelpe offentlige virksomheter å realisere samhandling på tvers. Innholdet er utviklet sammen med sentrale offentlig virksomheter i SKATE, basert på europeisk arbeid.

Hvorfor en nasjonal arkitektur?

Arbeidet med en nasjonal arkitektur for offentlig sektor skal bidra til å nå felles mål knyttet til digitalisering. Eksempler på slike mål er samhandling på tvers av systemer, gjenbruk av data og bruk av felleskomponenter og -løsninger i utviklingen av digitale tjenester.

En utfordring med den nasjonale arkitekturen i dag er at den må ta hensyn til alle sektorer i forvaltningen, også det de sektorspesifikke offentlige virksomheter ikke har særskilt ansvar for å følge opp.

I den nasjonale arkitekturen er det føringer som bidrar til bedre tjenester for brukerne og mer effektiv ressursbruk for det offentlige.

Difi jobber med å samordne arbeidet med den nasjonale arkitekturen.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*