Frokostseminar: Oppfølging av statsansatteundersøkelsen 2018 - Hvordan jobbe med å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen?

04. apr 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Nytt i denne undersøkelsen er at vi spør de ansatte om de opplever å bli trakassert, mobbet, eller seksuelt trakassert.

I snitt opplever over 8 prosent av ansatte i staten å bli trakassert eller mobbet. Kvinner svarer oftere enn menn at de utsettes for mobbing eller trakassering i undersøkelsen. Medarbeidere rapporterer i høyere grad enn ledere at de utsettes for mobbing, eller trakassering. Undersøkelsen viser at resultatene varierer på tvers av sektorer og mellom ulike yrkesgrupper.

Resultatene viser et relativt høyt tall på trakassering og mobbing, men hva som ligger bak tallene sier ikke undersøkelsen noe om. Tallene må uansett tas på alvor, og staten må ha null-toleranse for slik atferd. Trakassering og mobbing kan ha store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Det er arbeidsgivers plikt ifølge arbeidsmiljøloven å påse at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø.

Program

Velkommen

Seniorrådgiver Simen Hustad, Difi

Resultater fra statsansatteundersøkelsen 2018 på temaene trakassering, mobbing og seksuell trakassering

Seniorrådgiver Cathrine Haugane Ljoså, Difi

Les blogginnlegg om temaet.

Hvordan jobbe med å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen?

Trine Hammer, Arbeidstilsynet

Seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Shorish Azari, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 08. apr 2019

Deldette