Frokostseminar: Oppfølging av statsansatteundersøkelsen 2018 - Hvordan jobbe med å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassen?

04. apr 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Praktisk informasjon

Start: Torsdag 04. april 2019 - 09:00
Slutt: Torsdag 04. april 2019 - 11:00
Adresse: Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Inngang Myntgata, Oslo
Påmeldingsfrist: Mandag 01. april 2019 - 23:59
Ansvarlig: Cathrine Haugene Ljoså, mob: 934 51 218
Fagkategori: LederMedarbeiderSeminar

Beskrivelse

5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Nytt i denne undersøkelsen er at vi spør de ansatte om de opplever å bli trakassert, mobbet, eller seksuelt trakassert på jobben.

I snitt opplever over 8 prosent av ansatte i staten å bli trakassert eller mobbet på arbeidsplassen. Kvinner svarer oftere enn menn at de utsettes for mobbing eller trakassering. Medarbeidere rapporterer i høyere grad enn ledere at de utsettes for mobbing, eller trakassering. Undersøkelsen viser at resultatene varierer på tvers av sektorer og mellom ulike yrkesgrupper.

Resultatene viser et relativt høyt tall på trakassering og mobbing, men hva som ligger bak tallene sier ikke undersøkelsen noe om. Tallene må uansett tas på alvor, og staten må ha null-toleranse for slik atferd. Trakassering og mobbing kan ha store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Det er arbeidsgivers plikt ifølge arbeidsmiljøloven å påse at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vi inviterer til frokostmøte hvor vi ser nærmere på resultatene fra statsansatteundersøkelsen. Representanter fra Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gi oss gode råd om hvordan vi kan forebygge trakassering, mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen, og hvordan virksomheter bør håndtere varslinger og konkrete hendelser.

Målgruppe
Ledere og HR.

Kaffe/te og enkel frokost serveres fra kl. 8.30.
Seminaret vil strømmes.

Publisert: 12. mar 2019, Sist endret: 14. mar 2019

Deldette