Informasjonsmøte: Traineeprogrammet i staten

15. mai 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut invitasjon til statlige virksomheter med oppfordring om å delta i traineeprogrammet i staten. Informasjonsmøtet skal gi virksomheter kjennskap til traineeprogrammet generelt, med gjennomgang av prosessene før, under og etter programmet. Vi fremhever spesielt jobbanalyse, stillingsannonse og utlysning av traineestillingene for å imøtekomme forløpet dere er i nå. Vi vil også høre erfaringer fra tidligere deltakere, både fra arbeidstaker- og arbeidgiversiden.

Traineeprogrammet skal hjelpe statlige virksomheter med å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning.

Fra 1. april 2019 ble det bestemt at både faste og midlertidige stillinger skal inngå i fem-prosentmålet i inkluderingsdugnaden. Gjennom traineeprogrammet utlyser virksomheten ordinære stillinger, av enten fast eller midlertidig karakter. Stillingene lyses ut eksklusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Traineeprogrammet er derfor et sentralt virkemiddel for å oppnå målet i dugnaden.

Program

09.00Hva er traineeprogrammet?

Fasene i traineeprogrammet:
  • påmelding
  • utlysning
  • rekruttering
  • tilrettelegging
  • oppstart

Erfaringen fra en tidligere trainee
v/Aasmund Skjetne, LMD

Erfaringer fra et HR-perspektiv
v/Marianne Jørgensen, Difi
11.00
Vel hjem


Se våre nettsider for mer informasjon.

Informasjonsmøtet vil strømmes. Du trenger ikke melde deg på for å følge strømmingen.

Målgruppe 
Rekrutterende ledere og HR i statlige virksomheter som ønsker å delta i traineeprogrammet i staten.


Abonner på Difis nyhetsbrev

Publisert: 24. apr 2019, Sist endret: 16. mai 2019

Deldette