Workshop: Digitale anskaffelser som virkemiddel for å nå effektiviseringskrav?

26. sep 2019
Difis kurs- og konferansesenter
Presentasjoner fra workshop om digitale anskaffelser.

Beskrivelse

Hva er sammenhengen mellom ABE-reformen og digitalisering av anskaffelser?

NFD og Difi arrangerte en workshop for å vise mulighetene for kostnadseffektivisering ved å digitalisere anskaffelser.

I den første delen av programmet innledet statssekretær Magnus Thue (NFD) om regjeringens ambisjoner for mer profesjonelle og effektive offentlige anskaffelser, med utgangspunkt i Meld. St. 22 (2018-2019). Deretter viste Difi sammenhengen mellom god virksomhetsstyring og digitalisering av anskaffelser. Difis “Program for digitale anskaffelser” jobber for å effektivisere anskaffelsesprosessen med digitalisering som virkemiddel. I 2018 utgjorde offentlige anskaffelser i statlig sektor ca. 200 milliarder kroner. Anskaffelsesområdet representerer et stort potensial for kostnadseffektivisering for offentlige virksomheter som skal følge opp ABE-reformens krav om 0,5 % kutt i driftskostnader. Systematisk overgang fra manuelle til digitale prosesser er et nøkkelgrep.

I den andre delen av programmet ble det organisert grupper for diskusjon og tilbakemeldinger. Deltakerne kunne delta på to runder med diskusjon. 

Program
08:30-09:00  Kaffe og registrering

09:00-09:15  Regjeringens forventninger i Mld.St.22 v/statssekretær Magnus Thue, NFD

09:15-09:30  Anskaffelser som en strategisk del av virksomhetsstyring v/avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

09:30-10:15  «Program for digitale anskaffelser» - status, mål og planer v/seksjonssjef André Hoddevik og fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, Difi

10:15-10:30  Pause m/forfriskninger

10:30-11:45  Er vi på rett vei? Hvilke aktiviteter bør prioriteres på veien videre? Diskusjon og tilbakemeldinger i grupper. To runder med diskusjon. Hver deltaker melder seg på to av temaene under: 

  1. Styringsinformasjon – hvilken informasjon trenger du? Fra statistikk til styringsinformasjon.

  2. Digitalisering – hvor skal vi starte med digitaliseringsarbeidet i anskaffelsesprosessen og hvordan kan digitalisering bidra til å fjerne tidstyver for deg?

  3. Kompetanseheving – hvilke sentrale tiltak bør iverksettes for å heve den digitale kompetansen?

  4. Gevinstforvaltning – hvordan går vi frem for å sikre at gevinster realiseres?

  5. Nye lov- og forskriftskrav – skal vi benytte frivillighet eller tvang? – Hvor lenge skal frivilligheten råde ev. skal vi styre med budsjettmessige virkemidler?

11:45-12:00  Oppsummering og avslutning

 

Målgruppe 
De som er interessert i å høre om å gi tilbakemeldinger på arbeidet til Program for digitale anskaffelser. Vi tenker at dette først og fremst er:

  • Aktører i etatsstyringsdialogen
  • Ledere og andre som har ansvar for virksomhetsstyring som involverer styring av anskaffelser i kommunal- og statlig sektor

  • Representanter for privat næringsliv

Abonner på Difis nyhetsbrev 

Publisert: 03. sep 2019, Sist endret: 16. okt 2019

Deldette

Kontakt