EU/EØS-seminar: Basis grunnkurs om EU og EØS

25. okt 2019
Difis kurs- og konferansesenter

Beskrivelse

Seminaret er et introduksjonskurs for de som arbeider med EU- og EØS-saker i norsk statlig forvaltning. Det gis en innføring både om EU- og EØS-institusjonene, institusjonelle rammer og gode arbeidsformer, kort om arbeidet med innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen, samt om brexit.

Registrering, mingling og enkel servering fra kl 08.00.
Det faglige programmet starter kl 08.30 og avslutter kl 12.00, med en pause underveis.

Program

  • Velkommen og innledning, v/fagdirektør Knut Hermansen, EØS- og Schengen seksjonen, UD
  • EU og EUs institusjoner. Ansvar og rollefordeling, samt utvikling over tid. Norge-EU: Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2018-2021, v/fagdirektør Jan Ole Gudmundsen, Europapolitisk seksjon, UD 
  • EFTA og EØS-samarbeid, v/fagdirektør Knut Hermansen, EØS- og Schengen-seksjonen, UD
  • EØS-avtalen. Institusjonelle rammer og innlemmelse av rettsakter i EØS, v/seniorrådgiver Janne Tysnes Kaasin, Seksjon for EØS- og handelsrett, UD
  • Gode råd for å nå resultater på internasjonal og europeisk arena, v/tidl. ekspedisjonssjef i KMD og fagråd ved EU-delegasjonen, Fred-Olav Sørensen
  •  Brexit – Status og hva betyr det for Norge? v/seniorrådgiver Monica Stensland, EØS- og Schengen-seksjonen, UD

Seminardeltakerne oppfordres til å laste ned, eller bestille EU/EØS-håndboken fra 2016 fra DSS (www.publikasjoner.dep.no).

Publisert: 03. jul 2019, Sist endret: 27. okt 2019

Deldette