Det offentlige skal sende digital post til innbyggerne

Regjeringen har bestemt at alle statlige forvaltningsorgan som i dag sender post på papir skal ta i bruk Difis løsning for digital post til innbyggere innen første kvartal 2016. Dette fremkommer i Digitaliseringsrundskrivet 2014.

I mars i år inngikk Difi avtaler med e-Boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere på vegne av alle offentlige virksomheter. Mot slutten av året er løsningen klar. Da vil de første offentlige virksomhetene begynne å sende digital post til alle innbyggere som har opprettet en postkasse hos en av leverandørene.

– Avtalene Difi har inngått gjør det enkelt og rimelig for virksomhetene å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte, sier fagdirektør i Difi Birgitte Egset i Difi.

Digital plan

Allerede innen 1. juli 2015 skal statlige forvaltningsorganer, i samråd med Difi, lage en plan for overgang til den nye løsningen for digital post. Innen første kvartal 2016 skal etatene være i gang.

– Vi forbereder oss nå på betydelig pågang fra statlige forvaltningsorganer som skal følge regjeringens pålegg om å planlegge hvordan de kan ta løsningen vår i bruk, sier Birgitte Egset.

Kommunene er ikke omfattet av pålegget fra regjeringen, men kommunene kan bruke løsningen på samme vilkår som statlige virksomheter.

Virksomheter som ennå ikke har tatt kontakt med Difi for bistand, bør snarest mulig ta kontakt på idporten@difi.no.

Publisert: 28. aug 2014, Sist endret: 07. jan 2015

Deldette