500 offentlige tjenester med innloggingsløsning

Stavanger kommune og læringsplattformen Itslearning ble tjeneste nummer 500 som bruker ID-porten. Milepælen ble markert med tale og blomster fra statssekretær Paul Chaffey på KS' eForvaltningskonferanse i Stavanger.

Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding 

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester – både statlige og kommunale. Den blir driftet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi).

Bruk av offentlige digitale tjenester øker. ID-porten hadde 28,6 millioner innlogginger 1.halvår 2014, mot 40 millionar i hele 2013. Antallet tjenester øker også, opp 32 % i 1.halvår 2014 sammenliknet med 2013.

- Takten i digitaliseringen av offentleg tenester og bruken av disse øker. Regelverket i e-forvaltningsforskriften gjør at digitalt førstevalg er hovedregelen, og nytt kontakt- og reservasjonsregisteret for innbyggere brukes nå av offentlige virksomheter når de utvikler nye tjenester, sier Ingelin Killengreen, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Flere bruker fellesløsningene 

ID-porten og de andre fellesløsningene for digital kommunikasjon i offentlig sektor brukes i stadig større grad. Mer enn 3 millioner nordmenn har registrert sin epostadresse og mobilnummer i det nasjonale kontaktregisteret. 53 000 har så langt valgt å reservere seg mot offentlig kommunikasjon på nett.  Altinn har rekordhøy bruk. Det samme gjelder folkeregisteret, enhetsregisteret og matrikkelen.

Innbyggerne bruker ID-porten til alle døgnets tider, med en klar tendens til at mange logger seg inn mellom klokken 21.00 og 22.00. Det er stor variasjon i bruken avhengig av innleveringsfrister. For eksempel er det alltid høy trafikk i forbindelse med innlevering av selvangivelsen, skatteoppgjøret og samordnet opptak.

- Offentlige digitale tjenester er blitt en del av folks hverdag. Jeg følger serien #vgdigitaleliv med interesse. Det nye digitale livet påvirker oss alle. For offentlige sektor blir det viktig å lage brukervennlige tjenester, bruke klart språk, og gi støtte til dem som trenger det, sier Ingelin Killengreen.

Digital post til innbyggere

Det offentlige skal sende digital post til innbyggerne innen første kvartal 2016. Dette fremkommer i Digitaliseringsrundskrivet 2014.

e-Boks og Digipost er valgt som leverandører av digital postkasse til innbyggere på vegne av alle offentlige virksomheter. Mot slutten av året er løsningen klar. Da vil de første offentlige virksomhetene begynne å sende digital post til alle innbyggere som har opprettet en postkasse hos en av leverandørene.

 
Om ID-porten

  • ID-porten gir tilgang til mer enn 500 nettjenester fra over 350 offentlige virksomheter, og er en offentlig fellesløsning driftet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
  • ID-porten gir innbyggerne valget mellom fire elektroniske ID-er: Det offentliges egen MinID og de private løsningene: BankID, Buypass og Commfides. 
  • Bruken av tenestene som sikrar med ID-porten har gått opp  32 %  i 1.halvår 2014 samanlikna med 2013
  • Utvikling i tenester kopla mot ID-porten er i vekst.  Talet på integrasjonar har auka frå 238 i 2012 til 437 i 2013 og 509 så langt i 2014.
  • ID-porten hadde 28,6 millionar innloggingar 1.halvår 2014, mot 40 millionar i heile 2013
  • Nav,  Skatteetaten,  Altinn er dei største tenesteeigarane i ID-porten (har flest innloggingar)
  • 240 kommunar nyttar ID-porten til sikring og personalisering av skjematenester, læringsplattformer, politikarportalar, karttenester, bookingtenester, karttenster m.m
  • Den aller første teneste på MinSide (sikra med innlogging) var Mine Kjøretøy frå Statens vegvesen. Denne tenesta lever framleis, men har bytta namn til Kjøretøyopplysninger og flytta til Vegvesen.no

 

Publisert: 17. sep 2014, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette