Lanserer felles seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), KS og Difi er blitt enige om en rekke felles bestemmelser i forbindelse med offentlige bygge- og anleggsanskaffelser.

Det offentlige kjøper bygge- og anleggstjenester for omkring kr 200 milliarder hvert år. Bestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører og pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.

Landsdekkende bestemmelser

– Målet er at de samme kontraktsbestemmelsene blir benyttet over hele landet. Det vil gjøre det enklere for offentlige oppdragsgivere å anskaffe bygge- og anleggsarbeid fra seriøse leverandører, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

Hun sier at ved å stille krav om at leverandørene blant annet skal ha fagarbeidere og lærlinger, legges det til rette for kvalitet på utførelsen av oppdragene og utvikling av næringen. Dette vil også være viktig for leverandørmarkedet som vil møte de samme kravene over hele landet. Dette vil være et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige bygge- og anleggsanskaffelser.

Useriøse går ut

Flere av kravene vil heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkurranser. Det vil bidra til å utestenge useriøse aktører. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet, bedre kvalitet på det som bygges, og å fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene.

Regjeringen har i forbindelse med regelverket for offentlige anskaffelser varslet styrket lærlingklausul i offentlige kontrakter. I de nye seriøsitetsbestemmelsene ligger også en anbefaling på hvordan dette skal løses. Per i dag er dette noe som det offentlige bruker mye tid på å finne løsninger på.

Lærlinger er viktig

Partene påpeker at det å sette krav til lærlinger i prosjektene er svært viktig for å øke antall lærlinger og motivere til flere læreplasser. Erfaringene tilsier dessuten at godkjente lærebedrifter tar samfunnsansvar og lærer opp unge og voksne, noe som sikrer videreføring av nødvendig fagkunnskap gjennom lærlingordningen.

 

Sist endret: 
18. aug 2017

Deldette

Kontakt