Arbeidsgiverrådet er i gang

Før påske fant første møte i det nyopprettede Arbeidsgiverrådet i staten sted. Rådet skal fremme statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Steffen Sutorius, Mari Tommald og Gisle Norheim

Foto: Difi

Difi-direktør Steffen Sutorius (til venstre) ønsket rådets leder Mari Trommald og statens personaldirektør Gisle Norheim velkommen på det aller første møtet i arbeidsgiverrådet.

Difi er sekretariat for arbeidsgiverrådet, som skal møtes minst fire ganger i året. I det første møtet deltok også personaldirektøren i staten, for å orientere om og diskutere årets sentrale lønnsforhandlinger (mellomoppgjøret).

Da medlemmene i rådet ble oppnevnt 21. mars 2017 sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på regjeringen.no blant annet at – «Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver, og gode råd fra topplederne i staten vil gjøre oss bedre. I dag oppnevnes et nytt arbeidsgiverråd som skal gi de statlige virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.»

Disse er med

Arbeidsgiverrådet består av 15 toppledere i staten:

Mari Trommald , Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (leder)
Haakon Bruun-Hansen, Forsvaret (nestleder)
Anne Myhrvold, Petroleumstilsynet
Roger Bjerke, Direktoratet for økonomistyring
Rose-Marie Christiansen, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Marianne Vollan, Kriminalomsorgsdirektoratet
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Atle Hamar, Lotteri- og stiftelsestilsynet
Stein A. Ytterdahl, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
Ellen Hambro, Miljødirektoratet
Leif Forsell, Landbruks- og matdepartementet
Liv Holmefjord, Fiskeridirektoratet
Per Sanderud, Norges vassdrags- og energidirektoratet
Kirsti Lovise Slotsvik, Kystverket
Jon Lomøy, NORAD

Vedtekter

Les mer om rådets oppgaver i vedtektene på regjeringen.no. 

 

Publisert: 20. apr 2017, Sist endret: 20. apr 2017

Deldette

Kontakt