En av disse tre kan få digitaliseringsprisen

Difis digitaliseringspris deles ut på Digitaliseringskonferansen torsdag 8. juni. Arbeids -og velferdsdirektoratet, Bergen kommune og CERES er årets finalister.

Prisen deles ut til virksomheter som har lyktes med digitalisering i offentlig sektor. En av disse tre kandidatene vil få prisen i år:

Arbeids- og velferdirektoratet

Med 3,8 millioner sykmeldinger i året fordelt på 830 000 personer er det behov for å forenkle kommunikasjonen mellom alle som er involvert i et sykefravær: den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV. Digitalisering av sykefraværsoppfølging er et veldig godt eksempel på en tjeneste som forenkler samhandlingen mellom etater, næringslivet og ikke minst brukeren. Tiden skal i stedet brukes på å øke kvaliteten i oppfølgingsarbeidet slik at den sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake i arbeid.

Digifrid

Digifrid er Bergen kommunes digitale medarbeider. Denne håndterer i dag ulike prosesser, herunder digital utsending av brev, fordeling av pleie- og omsorgsmeldinger samt endring av kontonummer hos kemneren. Det er anslått at Digifrid utfører oppgaver som tilsvarer omlag 12 årsverk. Bare innen postutsending er det anslått et potensiale for besparelser på 400 millioner kroner årlig. Dette er en tjeneste som på en god måte viser muligheten med ny teknologi og nye måter å jobbe på. Tid frigjøres til andre arbeidsoppgaver til gode for innbyggerne i kommunen.

CERES

Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (CERES) har laget en ny digital tjeneste som heter Vitnemålsportalen. Den er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan studenter, eller tidligere studenter, hente ut resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter nasjonalt og internasjonalt. Mottakerne kan stole på at resultatene er korrekt gjengitt. Tjenesten er gratis å benytte.

- I år var det riktig gøy å motta forslag til digitaliseringsprisen. Det gjøres mye spennende digitaliseringsarbeid både i stat og kommune, og vårt klare inntrykk er at nivået i år er høyere enn i fjor. Årets tre finalister viser noe av bredden – fra tradisjonelt papirbaserte tjenester som er digitalisert til et spennende eksempel på bruk av helt ny teknologi i saksbehandlingen, sier juryleder Ellen Strålberg.

Publikum stemmer frem vinneren under Digitaliseringskonferansen torsdag 8.juni. Årets jury består av Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge, Håkon Haugli i Abelia, Line Richardsen i KS og juryleder Ellen Strålberg i Difi.

Påmelding
Digitaliseringskonferansen 8. og 9. juni 2017
Publisert: 09. mai 2017, Sist endret: 11. mai 2017

Deldette