Nye e-læringskurs i etikk, universell utforming og nynorsk

Har du utfordringer med å få de ansatte til å skrive nynorsk eller lage nettsider som er tilgjengelige for alle? Eller er det behov for å sette etiske retningslinjer på dagsorden? Hver vår de fire siste årene har vi lansert nye nettkurs for ansatte i offentlig forvaltning.

Felles for årets nettkurs er at de angår oss alle. De fleste av oss ønsker å forholde oss til de rammene som gjelder for forvaltningen, enten det gjelder å besvare brev på nynorsk, skrive tekster som er tilgjengelige for alle eller ta de riktige beslutningene når vi står overfor et etisk dilemma. Det er ikke viljen det går på, men ofte manglende eller lite kunnskap om hvordan man gjør det. Gjennom kursene gjør du praktiske øvelser som hjelper deg til å velge riktig neste gang du skriver tekster eller havner i etiske dilemmaer og må gjøre et valg.

Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserte på lanseringen 1. juni at det er viktig at offentlig sektor nå tar disse kursene i bruk, spesielt etter riksrevisjonens kritikk av manglende åpenhet i forvaltningen.

Regjeringens satsing på digital opplæring

Her får du en kort introduksjon til de tre nye kursene, men vi har hele 25 kurs liggende klare for deg og dine ansatte på læringsplattformen.no. Vi anbefaler å variere læringsmetodene og at du forankrer kursene hos deg. Tips til hvordan du best kan gjøre dette finner du i informasjonen om kursene.

Disse kursene er nye i 2017

Etikk for Walter - et e-læringskurs i forvaltningsetikk

 

Etikk for Walter er et e-læringskurs i forvaltningsetikk. Dette e-læringskurset hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden. Som ansatt i det offentlige er vi avhengig av tillit og vi ønsker en saksbehandling som tåler dagens lys.

Oi, på nynorsk! - eit innføringskurs

 

Kurset inneheld grunnleggande lærdom som skal gjere det lettare for skribentar å unngå dei vanlegaste feila når dei skriv nynorsk i jobben. Kurset er utvikla av Språkrådet i samarbeid med Difi.

Universell utforming - e-læringskurs for nettredaktører og skribenter

 

Når du legger ut tekst, bilde eller video på nett, ønsker du å nå flest mulig. Kurset svarer på hvorfor du skal jobbe med universell utforming (uu) og er en praktisk veileder i hvordan du kan lage innhold som er tilgjengelig for alle. Kurset er klart til bruk i august.

Hør om hvordan kursene brukes

Vi henter erfaringer fra store og små virksomheter som har implementert og benyttet Difis e-læringskurs i opplæringstilbudet til sine ansatte. Hva skal til for at virksomheter setter i gang med e-læring? Hvordan kan dere lage gode betingelser så deres ansatte faktisk gjennomfører et e-læringskurs? Meld deg på erfaringsseminar 30. november

Påmelding
Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

 

Publisert: 23. jun 2017, Sist endret: 25. jan 2018

Deldette

Kontakt