Stor pågang i Offentlig elektronisk postjournal

Illustrasjon av nettsiden til Offentlig elektronisk postjournal

De siste månedene har flere statlige virksomheter opplevd svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Personene sender massegenererte innsynskrav som forårsaker unormalt stort arbeid.

- For å kunne håndtere disse innsynskravene på en god måte i den tekniske løsningen for offentlig innsyn har Difi midlertidig satt en teknisk begrensning på ti dokumenter per innsynskrav, til situasjonen er løst. Hensikten med den midlertidige begrensningen er å sikre at innsynskrav kommer frem og kan behandles. Vi beklager om det medfører ulemper for journalister og andre som ønsker innsyn, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Massekravene medfører også en svært stor ressursbruk og ekstrakostnader for staten.

- En av konsekvensene av økningen i innsynskrav, er at flere statlige virksomheter ikke vil klare å behandle kravene innen fristen på tre dager. Difi kommer til å prioritere vanlige innsynsforespørsler i tiden fremover, men vi kan risikere at fristen overskrides i noen tilfeller. Vi anbefaler andre statlige virksomheter som benytter OEP å legge til grunn samme prioritering, sier direktøren.

Et viktig prinsipp i forvaltningen av OEP er at vi ikke skal logge/kartlegge hvem som bestiller innsyn. Difi logger hvilke journalposter det bestilles innsyn i, men ikke hvem som bestiller. Difi har gjennomført teknisk analyse av utvidede loggdata, og så langt tyder det ikke på at dette er maskinell generering av innsynskrav (hacking).

Difi vurderer tiltak fortløpende. Vi er i dialog med andre myndighetsorganer for at vi så snart som mulig skal komme tilbake til en normalsituasjon.

Spørsmål:
Kommunikasjonsdirektør Onar Aanestad, tlf. 924 26 631
Kommunikasjonsrådgiver Sol Daler Stafsnes, tlf. 971 65 858

Publisert: 06. sep 2017, Sist endret: 07. sep 2017

Deldette

Fakta om OEP

  • Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler.
  • Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere.
  • De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne.
  • Brukerne kan søke etter informasjon gjennom OEP og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant.
  • Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen.
  • Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og brukeren får svar direkte fra virksomheten.
  • Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) er forvaltnings- og administrasjonsansvarlig for tjenesten på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som eier tjenesten.