Ny nettside for arbeidsgivere i staten

Arbeidsgiverportalen dekker mange oppgaver. Illustrasjonsfoto.

Fra nyttår skal statlige arbeidsgivere, ledere og HR-medarbeidere finne informasjon om statlig arbeidsgiverpolitikk, fagsider og ulike verktøy på den nye Arbeidsgiverportalen.

Fra 4. januar 2018 har Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) ansvaret for veiledning om statlig arbeidsgiverpolitikk. Et viktig verktøy i dette arbeidet er det nye nettstedet Arbeidsgiverportalen.

- Vi har med dette nådd en viktig milepæl i vår statlige arbeidsgiverstrategi. En viktig ambisjon er å styrke støtten og rådgivningen overfor virksomhetene, særlig knyttet til omstilling. Jeg er sikker på at statlige arbeidsgivere vil få god hjelp og støtte med det nye tilbudet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Difi overtar nå støtte- og veiledningstjenestene for statlige arbeidsgivere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle henvendelser om støtte og rådgivning skal rettes til Difis veiledningstjeneste. Portalen har også en tjeneste for erfaringsdeling mellom statlige virksomheter.

- Mange statlige virksomheter står foran store omstillingsprosesser. Arbeidsgiverportalen vil styrke virksomhetenes mulighet til å gjennomføre disse på en god måte. Virksomhetene har selv gitt innspill under utviklingen av nettportalen, som har gode, brukervennlige fagsider. Jeg er glad for at Difi har fått denne viktige oppgaven, sier Difis direktør Steffen Sutorius.

Publisert: 03. jan 2018, Sist endret: 04. jan 2018

Deldette