5. og 6. juni samles det digitale forvaltnings-Norge til ett lite rike i Oslo. Mer enn 900 deltakere fra departement, direktorat, tilsyn, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og private aktører møtes for å delta på aktuelle foredrag og oppdateringer på status for digitaliseringen av det offentlige. Om årets konferanse det blir den beste Digitaliseringskonferansen gjennom tidene får vurderes i etterkant, men at det blir den største er helt sikkert!

Digitaliseringskonferansen 2014 inneholder et tettpakka program. Den første dagen er lagt til Den norske Opera for å få plass alle deltakerne.

Difi åpner konferansen med å presentere «rikets tilstand». Digitalisering i offentlig sektor har vært et satsingsområde i flere år. Det er investert store summer og satt i verk mange tiltak for å utvikle både fellesløsninger og digitale tjenester i enkeltvirksomheter og i de ulike sektorene. Hvor langt har vi kommet - hva er status på digitaliseringen i offentlig sektor?

Digitale suksesshistorier

Vi har tidligere i våres bedt om tips til digitale suksesshistorier, og på konferansen skal det kåres en vinner. Konsernsjef Rune Bjerke i DNB og departementsråd Bjørn-Inge Larsen er blant foredragsholderne som skal fortelle om digitaliseringen av sine ansvarsområder.

Fornying, forenkling og forbedring av det offentliges arbeid med å framstå digitalt for innbyggerne er et viktig tema på konferansen. Økt tempo i digitalisering var raskt et mantra for regjeringen, og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder denne bolken.

Fellesløsninger

Siste del av programmet første dag tar for seg nasjonale fellesløsninger. Vi presenterer Sikker digital post; en tjeneste fra Difi som er klar for bruk i løpet av 2014. Skattedirektør Hans Christian Holte, direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene og Difi-direktør Ingelin Killengren er noen av de som presenterer sine bidrag til fellesløsningene.

Parallelle sesjoner

Konferansens andre dag arrangeres på hotell Radisson Blu Scandinavia. Her vil det bli flere parallelle sesjoner å velge mellom. Én handler om IKT-kompetanse for ledere og én om hvordan en skal lykkes med digitalisering gjennom bedre leverandørsamarbeid. Foredragsholderne på disse sesjonene kommer fra Difi og andre både offentlige og private virksomheter, og programmet presenter både workshop og innblikk i leverandørdialog og -utviklingsprosjekt.

Deling, gjenbruk og design

Sesjonen «Digital samhandling – design av åpne virksomheter» tar for seg hvordan en offentlig virksomhet håndterer mulighetene og begrensningene i deling av informasjon, prosesser og tjenester. Seniorrådgiver Steinar Skagemo i Difi skal her snakke om hva som kjennetegner en virksomhet som er designet for å dele sin informasjon og gjenbruke andres. Noe av det han vil gå inn på er erfaringer fra bl.a. Brønnøysundregistrene og Vegvesenet som eksempler på  "Åpne virksomheter". Vi vil se på helt konkrete eksempler på hvordan "designe for å dele" kan gi effekter som reduserte kostnader, økt kvalitet og bedre samhandling med eksterne parter.

Utstillere og nettverksbygging

Det må også nevnes at 27 utstillere fra større og mindre leverandørvirksomheter stiller opp for å informere deltakerne om sine tjenester og produkt under Digitaliseringskonferansen 2014. I tillegg viser noen av Difis avdelinger fram hva de holder på med.

IT i praksis

Sist, men langt i fra minst, vil rapporten fra undersøkelsen «IT i praksis 2014» være tilgjengelig for deltakerne under Digitaliseringskonferansen. Rapporten lanseres 4. juni, hvor strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge vil belyses.

Følg med også på nett-tv

Fullstendig program finner du på Digitaliseringkonferansens nettsider. Du kan også følge med på nett-tv

Forfatter

Tone Bringedal
Tone Bringedal
Tone er seniorrådgiver i Difi, og jobber innen digital strategi og samordning.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut