En viktig forutsetning for å lykkes med digitalisering av offentlige tjenester er at innbyggerne tar de digitale tjenestene i bruk. Da må de både være motiverte og ha tilstrekkelig digitale ferdigheter.

Digitalt moden nasjon: Mange bruker digitale verktøy

Nordmenn har god tilgang til bredbånd, pc, nettbrett og smarttelefon og Norge er på mange måter en digitalt moden nasjon.

Med andre ord - mange forutsetninger ligger til rette for å lykkes med en digitalisering av offentlig sektor, og høy bruk av de digitale tjenestene vi tilbyr.

Samtidig ser det ut til at en relativt stor gruppe mangler ferdigheter og erfaring med digitale tjenester og digital kommunikasjon. For å finne ut mer om befolkningens evner til å kommunisere med forvaltningen digitalt har Difi gjort et dypdykk i ulike undersøkelser som måler nordmenns IKT-bruk (SSB) og IKT-ferdigheter.

Nordmenns IKT-bruk: 370 000 bruker sjelden eller aldri internett

For å få vite mer om nordmenns bruk av IKT har vi tatt utgangspunkt i data fra SSB-undersøkelsen IKT-bruk i husholdningene. For å få vite mer om IKT-ferdigheter har vi fordypet oss i data fra OECD-undersøkelsen PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

Tall fra IKT-bruk husholdningene viser at 135 000 husstander ikke har tilgang til internett. Dette til tross for at bredbåndsdekningen tilsier at kun 2000-3000 husstander ikke har mulighet for nettilgang. Videre viser undersøkelsen at 260 000 innbyggere mellom 16 – 75 år sjelden eller aldri bruker internett. Undersøkelsens utvalg inkluderer ikke innbyggere eldre enn 75 år. For å få en pekepinn på hvordan situasjonen er blant de eldste innbyggerne har vi lagt til grunn at det blant de over 75 vil være minst like mange som ikke bruker internett som i gruppen 65 – 74 år. Ved å gjøre dette estimat øker antallet innbyggere over 16 år som sjelden eller aldri bruker internett fra 260 000 til 370 000.

Nordmenns IKT-ferdigheter: 940 000 skårer lavt

De fleste har tilgang til og bruker internett, men har befolkningen ferdighetene som kreves for å bruke digitale tjenester fra offentlig sektor? For å finne ut mer om dette har vi sett nærmere på PIAAC-undersøkelsen.

Undersøkelsen tester ferdigheter i lesing, regning og problemløsning i teknologirike miljøer hos personer i alderen 16 – 65 år. Difi har plassert resultatene inn i tre kategorier – lav skår, middels skår og høy skår, og med denne inndelingen ser vi at ca. 600 000 nordmenn skårer lavt. Denne gruppen mener vi vil ha utfordringer med å logge inn med ID-porten, oppdatere programvare som Java og liknende, samt utføre forholdsvis enkle oppgaver som å sortere e-post i allerede eksisterende mapper. Difi vurderer det slik at denne gruppen lett kan oppleve vansker med å kommunisere med forvaltningen digitalt, og at de denne sammenhengen har begrenset digital kompetanse.

I likhet med IKT i husholdningen har også PIAAC et begrenset utvalg og inkluderer ikke personer over 65 år. På samme måte som for IKT-bruk i husholdningene har vi derfor lagt til grunn at det blant personer over 65 år vil være minst like mange med lav digital kompetanse som i aldersgruppen 60 - 64 år. Da øker antallet innbyggere over 16 år med lav kompetanse fra 600 000 til 940 000.  For noen butter det nok på evnen til å bruke digital teknologi. For andre kan utfordringen være å tilegne seg kunnskap og utvikle gode strategier for nettbruk.

Flere skal med: men hvordan?

Hva skal til for å få flest mulig til å våge, ville og kunne bruke offentlige digitale tjenester? Vi sitter ikke på fasiten, men for å få innbyggerne med må de oppleve at digitale løsninger lønner seg - også for dem.

Og hvis fortauskanten oppleves for høy av brukerne – skal vi da senke kanten eller lære brukerne å løfte foten?  Tja, kanskje litt av begge deler. God kunnskap om egen brukergruppe, brukervennlige og universelt utformede tjenester og gode støttefunksjoner er nøkkelen til å få så mange innbyggere som mulig over i digitale kanaler.

Mer om innbyggernes IKT-bruk og digitale kompetanse

Difi jobber med dette tema med den hensikt å bidra til at forvaltningen får et bedre kunnskapsgrunnlag om de som ikke eller i liten grad kan eller vil delta digitalt. Denne kunnskapen håper vi skal være til nytte når digitale tjenester skal utformes og videreutvikles. Videre i vårt arbeid skal vi nå gå mer i dybden på tema og se nærmere på hva som motiverer og hindrer bruk.

For å lese mer om tallene vi har sett på, se Difi notat 2014:1 -  Kor mange innbyggjarar kan kommunisere med forvaltninga digitalt?

  • 13. mai ble også dette tema tatt opp på Digitaliseringsfrokost hos Difi, hvor vi fikk mange nyttige innspill fra salen til videre arbeid. I desember blir det nytt frokostseminar hvor dette tema blir fulgt opp- så følg med!
  • På Digitaliseringskonferansen 2014 gav vi et overblikk over disse tallene.  Opptaket fra presentasjonen ligger tilgjengelig på konferansens nettsider, dag to, 6.juni under tittelen «Innbyggerrettede tjenester – et strategisk valg».
  • Ønsker man å komme enda mer ned i statistikken kan anbefales det å ta en titt på Deltasenterets rapport «IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering» (gjennomført av SIFO).
  • Og for et lite innblikk innbyggerne selv sitt perspektiv, ta en titt på våre videoer på Vimeo: Java trøbbel? og Digital nok? 

Har du kunnskap om ikke-brukerne?

Jobber du i en virksomhet som allerede har gjort brukerundersøkelser, brukertesting, dokumentert innsikt fra førstelinje/brukerstøtte, eller sitter på annen informasjon som kan være relevant for vår forståelse av bruk av digitale tjenester hører vi gjerne fra deg. Del på bloggen, send oss en e-post eller ring til:

  • Seniorrådgiver Hege Andersen, hea@difi.no, telefon 477 53 969
  • Seniorrådgiver Mona Hovland Jakobsen, mhj@difi.no, telefon 918 77 642

Forfatter

Hege Andersen
Hege Andersen
Hege Andersen er seniorrådgiver i Difi, avdelingen digital forvaltning. Hun jobber blant annet med å framskaffe og formidle kunnskap om status på digitaliseringsområdet, og er opptatt av innbyggernes perspektiv.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut