I september samlet vi rundt 60 statlige ledere til en workshop om ledelseskompetanse og de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen. Vi fikk bekreftet at vi allerede leverer kompetansetiltak som er relevante, men vi mangler tiltak om blant annet omstillings- og endringsledelse og ledelse knyttet til arbeidsgiverrollen.

Lederne sitter med nøkkelen til fornyelse

Forvaltningen står ved et vendepunkt. Vi må produsere mer velferd med mindre administrasjon, samtidig som vi gir innbyggerne mer valgfrihet og medbestemmelse. Vi skal jobbe effektivt, forenkle regelverk og vi skal kommunisere tydelig så innbyggerne forstår. Det skal være økt resultatorientering, mindre detaljstyring og mer samhandling. Forvaltningen skal ha kultur for innovasjon og kontinuerlig forbedring. Nøkkelen til å nå alle målene ligger hos ledere i offentlig sektor, og vi i Difi skal bidra til at lederne i staten har den rette kompetansen for å nå disse målene.

For oss i Difi er det viktig å høre ledernes stemme og gi dem mulighet til å påvirke utviklingen av nye kompetansetiltak. Derfor inviterte vi dem til «Årets viktigste workshop for ledere i staten» en fredag i september.

Det ledere i staten vil ha av kompetansetiltak!

Ønskelisten vi fikk fra lederne var lang, men de fleste kompetansetiltakene de etterspurte handlet om endringsledelse, arbeidsgiverrollen, digital ledelse, selvledelse, medarbeiderledelse, kommunikasjon og effektive ledergrupper.

De ønsket seg også flere e-læringsverktøy, men de var tydelige på at verktøyene skulle være et supplement til det å møtes fysisk.

Vi fikk også klare tilbakemeldinger på at det å møte ledere som står i samme utfordringer som dem selv, var et viktig og nyttig kompetansetiltak. Det ble uttrykt et sterkt ønske om at Difi skulle tilby gode nettverk og mentorordninger.

Kompetansebehovene defineres av ledernivå

Lederne på seminaret bekreftet at vi bør fortsette å differensiere mellom nye ledere, mellomledere og toppledere når vi utvikler nye kompetansetiltak. Hvor i organisasjonen og på hvilket nivå lederne befinner seg, har betydning for hva lederne møter av oppgaver og utfordringer, og for hva lederne trenger av kompetanse.

Hva tilbyr vi lederne i dag?

Allerede i dag tilbyr Difi ledelsesutvikling som dekker deler av kompetansebehovene som ble nevnt. Digital ledelse og effektive ledergrupper er to eksempler på slike behov. Riktignok er dagens tilbud rettet kun mot toppledere, nemlig Strategisk IKT-kompetanse for toppledere og Program for toppledergrupper. Begge disse tiltakene rulles ut i stor fart i forvaltningen.

Vi tilbyr også et utviklingsløp for nye ledere i staten, som gir de nye lederne faglig påfyll, praktisk trening og mulighet til å bygge nettverk med andre nye ledere i staten.

Når det gjelder e-læring for ledere, har vi tre e-læringsverktøy med ledelse som tema, og en rekke e-læringskurs utviklet av ulike fagmiljøer i Difi med ledere som målgruppe.

Nye kompetansetiltak som vi planlegger nå

Regjeringen har gjennom sitt Program for bedre styring og ledelse iverksatt en rekke tiltak for å styrke gjennomføringskraften og resultatorienteringen i forvaltningen. Difi har fått ansvaret for et av disse tiltakene - å etablere og drifte satsningen på ledelse og ledelsesutvikling i staten frem til 2020.

Det vi kan si foreløpig er at i 2017 skal vi lansere nye e-læringskurs knyttet til ledelse, hvor det første i rekken vil omhandle endringsledelse. Nettverk og mentorordning var sterkt ønsket fra deltakerne på kurset, og vi har derfor begynt å se på mulighetene for å sette i gang en mentorordning og et nettverk på nyåret. Dette er noe blant en rekke andre tiltak vi nå planlegger.

Vi undersøker kompetansebehovene videre

Denne workshopen var et viktig startpunkt for det arbeidet vi skal gjøre med å sette lederne i stand til å møte fremtidens utfordringer. Vi fikk mange nyttige innspill og perspektiver på ledernes arbeidshverdag, samtidig som vi fikk bekreftet flere av våre antagelser. Neste punkt på agendaen blir å høre HR-folk i staten sin stemme og deres perspektiver på hva lederne trenger av kompetansetiltak. Vi inviterer derfor de som jobber med HR i statlige virksomheter til workshop den 13. desember. Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

 

Forfatter

Sanja K. Skaar
Sanja Kostovska Skaar
Seniorrådgiver i Difi. Jobber med inkludering, mangfoldsrekruttering og ledelse.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut