Blogginnlegg Dag Strømsnes

Her er mitt anbefalte nyttårsforsett for innkjøperne i stat og kommune: Vi må bli bedre til å bruke anskaffelser for å ta hensyn til klima og til å bidra til innovasjon.

Innovasjon, klima og miljø, og styring og ledelse kommer svakt ut i Difis store anskaffelsesundersøkelse som ble lagt frem på Anskaffelseskonferansen tidligere i høst. I overkant av 250 statlige virksomheter, kommunale og fylkeskommunale virksomheter svarte på undersøkelsen.

Still krav i anskaffelsene

Undersøkelsen viser oss tydelig på hvilke områder innkjøperne trenger hjelp og støtte. Selv om mye er bra, er offentlig sektor fortsatt ikke flinke nok til å stille krav om bærekraftige løsninger, eller til å bruke anskaffelser til å lage tjenester eller løsninger vi ikke kjenner i dag (innovasjon). Vi trenger en slik omstilling og fornying for å møte utfordringene vi står overfor på klimaområdet og med en aldrende befolkning og reduserte offentlige inntekter.

En forholdsvis høy andel av virksomhetene oppgir at de har god dialog med markedet i forbindelse med nye anskaffelser. Dette er positivt.  Samtidig svarer kun fem prosent av virksomhetene at de aktivt søker innovative løsninger i anskaffelser. De største virksomhetene, med over 5000 ansatte ligger litt lenger fremme på innovasjon, men forskjellen er ikke stor. Bare ni prosent av respondentene svarer at de i svært stor grad har tilstrekkelig kompetanse på klima, miljø og samfunnsansvar.

Følg de gode eksemplene

Hvordan kan kompetansen bli bedre? Nøkkelen er at ledelsen engasjerer seg mer i anskaffelsene og at de bruker strategiske verktøy for å nå virksomhetens mål. Et av Difis viktigste tiltak er å tilby innkjøpere og ledere målrettet og praktisk veiledning om dette på nettstedet Anskaffelser.no

Difi legger også mye vekt på å trekke frem inspirerende eksempler. Se bare på Undervisningsbygg i Oslo som vant Difis pris for bærekraftige anskaffelser i år. De tar i bruk sirkulær økonomi ved at de bruker byggematerialer om igjen. De ser ressurser der andre ser avfall. Ikke bare finner de miljøvennlige løsninger for energi som passivhus, bruk av solcellepaneler og lavkarbonbetong, men de satser også på utslippsfrie byggeplasser og ombruk av byggematerialer. 

Enorme summer gir store muligheter

Med 500 milliarder i potten har det offentlige gode muligheter for å støtte opp under ambisiøse politiske målsettinger både om klima, miljø og innovasjon. La 2019 bli året det offentlige virkelig viser vei. La innbyggere, leverandører og politikere merke at nå krever vi varer og tjenester som er bra for miljø og klima og som gir den omstillingen Norge trenger både for å begrense klimagassutslippene og for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

Forfatter

Dag Strømsnes
Dag Strømsnes
Dag er avdelingsdirektør i avdeling for offentlige anskaffelser.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut