Deltakere Innocamp

I to uker er jeg på jobb hos Moderniseringsstyrelsen i København gjennom Nordisk tjenestemannsutveksling. Noe av vitsen med å reise ut, er å dele refleksjoner, innsikter og a-ha opplevelser med dere der hjemme. Here we go!

Andre reisebrev: Innovasjon på tvers av Norden

Den andre uken på hospitering var jeg så heldig å få være med den norske «delegasjonen» fra Difi, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kommunenes sentralforbund på Nordic Innovation Camp. Dette er en årlig møteplass for nettverket Nordic Innovation Hub, som består av ulike aktører som arbeider med innovasjon i offentlig sektor i de fem nordiske landene.

Formålet med å møtes på tvers er å diskutere praksis, utfordringer og muligheter – og ikke minst inspirere hverandre på tvers av landegrenser. «Vi samarbeider ikke på tvers fordi vi må, men fordi vi har lyst – og gjennom å dele vår kunnskap og erfaringer blir vi bedre rustet til å løse våre nasjonale oppdrag og visjoner». Slik åpnet sjefskonsulent Lene Krogh Jeppesen campen, på vegne av vertskapet Center for Offentlig Innovation, da hun ønsket 35 deltakere fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge velkommen.

Sense of urgency

Noen i denne nordiske forbrødringen hadde kjent hverandre lenge, andre var med for aller første gang. Selv var jeg var på min førstegangsreis i innovasjonens tjeneste.  Mye kompetanse var samlet i ett rom, og jeg skal ikke driste meg ut på en oppsummerende analyse av dagens diskusjoner. Det ble snakket om nasjonale strategier, teknologi, komplekse samfunnsutfordringer, konkrete verktøy og virkemidler – og ikke minst FN’s bærekraftmål. Det siste var kanskje den største a-ha opplevelsen for meg. Selv om det jobbes på flere fronter med innovasjon i de ulike landene muligens, hersket det en felles erkjennelse om at endring og transformasjon av og i offentlig sektor går for sakte. Vi har ikke råd til de sedvanlige byråkratiske prosesser om vi vi skal bevege oss i retning av å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Nordic Innovation Hub

Nasjonale innovasjonsaktører fra fem nordiske land møttes tirsdag 5. februar i København på Nordic Innovation Hub. Her kan du se hva de er opptatt av!

Hva skjer og hvordan jobbes det?

Campen startet med en gjennomgang av status på innovasjonsfronten fra de ulike landene. Jeg hørte både stor variasjon og mange fellesnevnere i hvordan det jobbes: I alle landene virket det å være et mangfold av aktører, delstrategier, initiativ og planer. Finland var det eneste landet som arbeidet etter en besluttet strategi for innovasjon i offentlig sektor mens de i de øvrige landene var i ferd med å lage en. Alle landene har utgitt nasjonale Innovasjonsbarometre, og har med det konkrete tall på innovasjonstilstanden i eget land. Alle samarbeider på tvers av stat og kommune, og alle har et brennende engasjement for det de jobber med! 

I Sverige koordineres innovasjonsarbeidet på tvers av forvaltning og næringsliv gjennom innovasjonsmyndigheten Vinnova som har et særlig ansvar for finansiering- og støtteordninger. I Danmark er det Center for offentlig innovasjon som er en pådriver for innovasjonsarbeidet, og de fokuserer særlig på kompetansedeling og spredning. I Finnland eksperimenteres det i stor skala, drevet frem av en politisk vilje til å skape en gjennomgående kultur for eksperimentering i offentlig sektor. Innsatsen har blitt styrt fra prosjektet Experimental Finland, som er organisert direkte under statsministerens kontor og som bla. har fått på plass en eksperimenteringsportal. På Island lanserer de sin innovasjonsstrategi for både privat og offentlig sektor allerede i mai. Strategien støtter seg på rykende ferske tall fra deres aller første innovasjonsbarometer, fokuserer særlig på helse og utdanning og arbeidet ledes av Finansdepartementet. Og som dere vet, i Norge samarbeides det om stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Den skal legge grunnlaget for vår nasjonale politikk på innovasjonsområdet, samtidig som både KS og Difi allerede leverer en rekke tiltak til de som faktisk arbeider med innovasjon i stat og kommune.

Innovasjonsledelse – hva handler det egentlig om?

Mange av samtalene dreiet rundt finansiering, modeller og spredning, men noe av det jeg syntes var mest spennende var samtalen jeg deltok i om innovasjonsledelse. For hva er egentlig det? Den nordiske forbrødringen konkluderte som følger: Det er mange ulike lederroller knyttet til innovasjon. Vi har topplederne, som fokuserer på oppdraget som skal løses og resultatene som skal skapes. De operative mellomlederne skal få med seg folka, og innoverer kontinuerlig og inkrementelt. Og sist men ikke minst er det den politiske ledelsen, som er drevet av de store visjonene og jakter på de radikale innovasjonene.  Erfaringen fra flere av landene er at det ofte er et sprik i dette «lederlaget». Når det kommer til nødvendig kompetanse spiller det trolig liten rolle hvilket land man befinner seg på kartet, likhetene er kanskje mer sammenfallende i hvilken rolle og funksjon man har på organisasjonskartet. Dette blir det spennende å følge fremover, blant annet er det en ISO Standard på innovasjonsledelse under utarbeidelse.

Samarbeid på tvers gir både økt tempo og kvalitet

Det viktigste jeg tok med meg ut fra et faglig spennende og hyggelig nettverkstreff var at det jobbes med politikk, strategier og praksis både på tvers av forvaltningsnivå og landegrenser i hele Norden. Kunnskapsdeling bidrar til at vi kan jobbe både raskere og smartere på hver vår kant. Hvordan landene har utviklet sine Innovasjonsbarometre er et strålende eksempel på dette.  

Da er det bare å komme seg hjem, brette opp armene og bidra til at vi kommer fra politikk til handling på vår lille del av det store oppdraget om en mer innovativ offentlig sektor!

Første reisebrev: Første inntrykk av Moderniseringsstyrelsen

Her er jeg

Moderniseringsstyrelsen er i likhet med Difi et direktorat med ca. 350 medarbeidere. Fagområdene de jobber på er økonomistyring, innkjøp, fellesløsninger, arbeidsgiverpolitikk og ledelse i staten, men til forskjell fra oss sorterer digitalisering under sin egen Digitaliseringsstyrelse – forøvrig plassert under samme tak. Visjonen er å gjøre det enklest mulig for offentlige virksomheter å løse sine kjerneoppgaver på en effektiv og borgervennlig måte.

Så enkelt er det å komme seg ut!

Søknadsprosessen om utveksling til vår danske «søster»-virksomhet var ukomplisert. I noe forkortet form foregikk den som følger: Jeg skrev: «Hei Thomas (kontorsjef for ledelsesutvikling). Jeg arbeider i Difi med kompetanse- og ledelsesutvikling, og jeg tror det hadde vært nyttig for oss å bedre forstå hvordan dere jobber i Danmark. Kan jeg få komme på hospitering?». Thomas svarte: «Takk for din mail, det lyder spænende og jeg er positiv. Vi vil gærne have besøg av dig. Kunne du måske foreslå noen uker som vil passe dig godt?». Enkelt og greit – og ikke minst hyggelig!

Å se seg selv utenfra

Å hospitere i en annen virksomhet er en god øvelse i å gå opp i helikopterperspektiv på det vi selv jobber med – både på områder vi lykkes godt, og der vi fortsatt har et stykke å gå. Samtidig er det en nyttig bevisstgjøring på hvilke veivalg og prioriteringer vi har gjort de siste årene, eksempelvis i tilknytning hvordan vi arbeider med ledelses- og kompetanseutvikling. Og det er jo ikke alltid noe man tar seg tid til i en travel hverdag! Det å presentere våre nye oppdrag, på dansk, bidrar til ytterligere bevisstgjøring: Hvordan forklarer man for eksempel at Regjeringen har kalt inn til en inkluderingsdugnad, når dugnad er et ord som kun eksisterer på norsk?! Responsen var som følger: «Hva – obligatorisk frivillighet? Det skulle vi sku godt også haft på noen av områder i Danmark!»

Sykkel

Likt og forskjellig

I 2011 ble Personalstyrelsen og Økonomistyrelsen slått sammen til det som i dag er Moderniseringsstyrelsen. På ledelsesområdet medførte det økt fokus på styring og effektivisering i ledelse, ikke helt ulikt utviklingen på hjemmebane med Lederplakatens krav om resultatorientering og gjennomføringsevne. Både i Norge og Danmark har vi de seneste årene jaktet utrettelig på svaret på det store spørsmålet: Hva er egentlig god ledelse i staten? Om enn kanskje på litt ulike måter. For mens vi oppe i nord har ryddet i handlingsrom, gjennomført ABE-kutt og rustet opp lederne til styrket samordning og digital transformasjon, har våre kollegaer i København arbeidet gjennom sin Ledelseskommisjon. Et gjennomarbeidet, klokt og grundig arbeid, der de etter å ha snakket med over 10.000 ledere lander i syv anbefalinger. Hovedeffekten av kommisjonsarbeidet er ifølge mine danske midlertidige kollegaer at man fikk sparket i gang et engasjement i den offentlige debatten om ledelse. Kommisjonen avslutter med å si at ledere skal utvikle seg. Klare ord for penga!

Vellykka reformer kommer nedenfra

Oppfølgingen etter Ledelseskommisjonen har sammenfalt heldig med den store Sammenhængsreformen i Danmark, hvor kommisjonens gode intensjoner har funnet sin plass i det reformsporet som omtales som Ledelses- og kompetansereformen. Der skal det lages felles kompetanseprofiler for toppledere, ledermobilitet mellom sektorer skal økes, det skal identifiseres flere talenter (også til topplederjobber!), bli hardere konsekvenser for de som ikke lykkes i sin lederjobb og utvikles et felles lederevalueringsverktøy. Og det var bare det som omhandlet lederne, på medarbeidernivå skal kompetanseutviklingen styres bedre, den enkeltes kompetanse skal settes bedre i spill, de skal rotere og bli mer digitale. Målet er å sikre en offentlig sektor som er rustet til fremtiden. Mye skal i gang på en gang, det er spennende og hårete mål de har satt seg! Reformen er et bevis på at Regjeringen stiller seg bak Ledelseskommisjonens anbefalinger - så gjenstår det å se om reform-satsning sikrer tilstrekkelig muskelkraft og ressurser til å stå implementeringsløpet ut. Det gleder jeg meg til å følge på avstand når jeg kommer hjem!

Og ja – det er dejlig å være norsk i Danmark! I løpet av den første uken har jeg for eksempel skålt i bobler i arbeidstiden med innovasjonsminister Sophie Løhde, og hver dag kan jeg fylle opp lunsjtallerkenen med så mange herlige smørrebrød jeg vil for den nette sum av 30 kroner! 

Forfatter

Kristin Lundtveit, Difi
Kristin Lundtveit
Kristin er seniorrådgiver i avdeling ledelse i Difi, og arbeider med utvikling av ledere, ledergrupper og kompetanse. Utdannet organisasjonspedagog og brenner for at læring skal være relevant og engasjerende.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut