Marit Holter Sørensen

Behov for omstilling i både næringsliv og offentlig sektor kaller på innovasjon og utvikling av nye løsninger. Innovasjon har dårlige vilkår innenfor lukkede rom med folk som tenker likt og har lik bakgrunn. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling som offentlig sektor trenger å ta del i. Det kan ikke skje gjennom lange innkjøpsprosesser, detaljerte krav til leveransene og en armlengdes avstand mellom innkjøper og leverandør.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup deltok tidligere i år på en reise til USA der han bl.a. ble presentert for Startup in Residence (STIR). Programmet har en portal som legger til rette for samhandling mellom offentlige behov og gode ideer i oppstarts-miljøer. Samhandling mellom offentlig og privat sektor har lange tradisjoner i USA, og nå begynner dette også å bre om seg i Europa. Det er bl.a. startet opp lignende initiativer inspirert av «Start up in residence» i Nederland, Spania og i Skottland.

Diskusjonen før og nå

Om det er offentlig sektor som skal produsere tjenestene som befolkningen trenger, eller om dette skal settes ut til markedet, er kjernen i den tradisjonelle måten å tenke offentlig–privat sektor på. Dette er også en ideologisk diskusjon der høyresiden generelt har vært for privatisering, mens venstresiden vil at det offentlige skal ha kontroll på tjenesteproduksjonen.  

Forholdet mellom offentlig oppdragsgiver og privat leverandør er regulert gjennom Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, basert på EU-direktiver. Målet med regelverket er å sikre god konkurranse og forhindre korrupsjon. Regelverket er bra, men det kan være krevende for både oppdragsgivere og leverandører. Vi som jobber med dette hver dag, erfarer at mange offentlige innkjøpere er redde for å trå feil når det kommer til samarbeid med leverandørene.

Lenge har man altså sett på offentlig og privat sektor som to separate arenaer der samhandlingen er strengt regulert. Så hva er grunnen til at dette nå er i endring? 

Grunnen er enkel. Behov for omstilling i både næringsliv og offentlig sektor kaller på innovasjon og utvikling av nye løsninger. Innovasjon har dårlige vilkår innenfor lukkede rom med folk som tenker likt og har lik bakgrunn. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling som offentlig sektor trenger å ta del i. Det kan ikke skje gjennom lange innkjøpsprosesser, detaljerte krav til leveransene og en armlengdes avstand mellom innkjøper og leverandør.  

Sammen skaper vi bedre løsninger

Det er behov for å tenke nytt om samhandlingen mellom offentlig og privat sektor. Det handler ikke lenger om hvem som skal produsere hva, men hvordan offentlig sektor kan skape nye løsninger sammen med aktører i privat sektor, det være seg innbyggerne selv, næringsliv eller akademia. Samhandling med aktører utenfor egen virksomhet er en nøkkel til å få til innovasjon og utvikling. Dette er noe av grunnen til at «alle snakker om offentlige anskaffelser for tiden» som Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sa på toppledermøtet i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) 28. mars.  

I Norge har vi en del av løsningen på plass. I løpet av det siste året er det kommet på plass finansieringsmekanismer i både Innovasjon Norge og Forskningsrådet som finansierer utvikling gjennom offentlig–privat samarbeid. Leverandørutviklingsprogrammet skaper gode møteplasser mellom aktørene, og sørger for at andre offentlige virksomheter kobler seg på slik at løsningene blir spredt. Vi i Difi jobber med å bygge kompetanse om hvordan offentlige anskaffelser kan brukes strategisk. Vi ser også flere gode eksempler på kommuner og offentlige virksomheter som har dialog og samarbeider med private selskaper. Likevel er det behov for en større satsing for at samhandlingen mellom offentlig og privat sektor virkelig skal ta av. Anne Romsaas i KS skriver veldig godt om hvordan offentlig sektor kan samhandle med innbyggerne.

Nå trenger vi en ny kultur i offentlig sektor der man åpner opp for samarbeid både med innbyggere, frivillig sektor og markedet for å løse utfordringene vi står overfor. Dette er ikke ideologi – det er samhandling.

 

Forfatter

Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen er seksjonssjef i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Mye bra her, men "armlengdes avstand" er et internasjonalt anerkjent prinsipp, både i næringsliv og forvaltning, som sikrer mot rolleblanding, uheldig innflytelse og usaklige hensyn. Prinsippet er altså viktig for nettopp å sikre ryddighet og tillit i samhandlingen mellom oppdragsgivere og leverandører, og dermed også de beste forutsetninger for samarbeid og nyskaping.