Onsdag 22. mai deltok cirka 90 deltagere på et seminar om Best Value Procurement (BVP, på norsk: prestasjonsinnkjøp) i Oslo. BVP hjelper oppdragsgivere til å finne den mest kompetente leverandøren.

Deltagere i Difis pilotprogram delte sine erfaringer fra bygg- og anleggsprosjekter med BVP som innkjøps- og gjennomføringsmetodikk. BVP handler om forbedret evne til å identifisere tilbyderen med best kompetanse og forutsetning for å løse oppgaven. Færre endringsmeldinger og evne til å løse utfordringer fortløpende er blant de foreløpige erfaringene til pilotene.

Flere av deltagerne er overbeviste om at gjennom effektiv identifisering av prosjektmål og krav til å følge dette opp i fellesskap er BVP et godt utgangspunkt for å følge opp seriøsitetsbestemmelser i anskaffelsesregelverket. Dette er et av regjeringens satsingsområder i den nye stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Doktorgradstipendiat ved NTNU Paulos Wondimu oppsummerte funn fra en rekke ulike studentoppgaver som har sett på BVP. Tilstrekkelige ressurser til BVP-opplæringen for byggherre og leverandør, vekt på verifiserbare prestasjonspåstander og videreført bruk av BVP i gjennomføringsfase var blant anbefalingene.

Deltagerne fikk også informasjon om kommende BVP-prosjekter fra Stavanger kommune, Nye veier og Frogn-, og Rælingen kommune. Bjørn Nordvik fra Frogn kommune kunne blant annet fortelle at tiden er over for tradisjonelle priskonkurranser – det lønner seg ikke i det lange løp.

Se presentasjonene fra seminaret

Meld deg på Difis nyhetsbrev for bygg og anlegg

Forfatter

Magne Hareide
Magne Hareide er seniorrådgiver i avdeling for offentlige anskaffelser. Mobil 907 45 113, magne.hareide@difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut