Vi elsker å se på teknologi som en mulighet til å gjøre tingene våre enklere og bedre. Tradisjonelt har teknologi fokusert på å forenkle og forbedre eksiterende prosesser og rutiner. For anskaffelser kommer teknologien til å forenkle og forbedre prosessen. Men den vil i enda større grad forandre hvilke varer og tjenester vi kjøper og hvordan vi får tilgang til disse.

I dag har alle PC på pulten med tilgang til informasjon og tjenester i et omfang ingen av oss har oversikt over. Vi har også en smarttelefon i lommen. Telefonen er alltid koblet på nett og brukes til å konsumere tjenester fra nettet. Tjenestene utvikles og driftes i skyløsninger som gjør de rimelige, skalerbare og lett tilgjengelige.

Dette er teknologi som vi bruker hver dag. Den første iphone kom på markedet i 2007 omtrent samtidig som de første cloud datasentrene ble annonsert. Bare drøye 10 år er ikke lang tid for en teknologi å bli en del av alles hverdag. Utfordringen er at ny teknologi kommer til å adopteres raskere og raskere. Og markedet vinnes av de som skalerer raskest.

Ny teknologi vil påvirke anskaffelsesprosessen

Vi står foran innføringen av en rekke nye teknologier som kommer til å påvirke og endre anskaffelsesprosessen. Derfor er det viktig å  ha en prosess som adopterer og utnytter endringene på en god måte.
La oss se litt på noen teknologier som er her. Kunstig Intelligens ble utviklet allerede på 80-tallet. Men teknologien manglet tilgang på billig datakraft og ikke minst tilgang til data.

I dag er datakraft billig og tilgjengelig,  samtidig som mengden data dobler seg hvert andre år. Det finnes mange gode eksempler på bruk av teknologien. De fleste chatter bemannes av kommune-Kari lignende chatbots i kombinasjon med mennesker. Algoritmer benyttes til å sortere søknadsbunker til godkjent, avslått eller må behandles av mennesker. Elektroniske roboter flytter informasjon mellom systemer som ellers ikke snakker sammen. Sensorer i enkle og avanserte former opptrer i alt utstyr vi omgir oss med. Smarttelefonen i lomma kan brukes til å sjekke alt fra hvor du er til oksygeninnholdet i blodet etter trening. Det er viktig at vi tenker Internett of Things (IOT)  og tingenes internett som en del av anskaffelsesprosessen. 

Åpen fremtid

Samtidig er det andre teknologier som vi ikke vet hvordan vil utvikle seg. Blockchain utforskes og testes, men fortsatt mangler det mange gode eksempler i produksjon. Droner kan bli måten noen varer leveres på og kanskje postkassen erstattes av en landingsplass for droner. 3D-printing kan bli en miljøeffektiv måte å levere varer ved at de produseres der de skal brukes.

Alt dette er eksempler på teknologi som offentlige anskaffelser må være i stand til å benytte. Det eneste vi vet sikkert,  er at vi ikke vet nøyaktig hvilke teknologier som er en selvsagt del av anskaffelsesprosessen om noen år. Men det er viktig at vi er forberedt og sørger for at det offentlige har best kunnskap om offentlige anskaffelser. 

Det årlige budsjettet for offentlige anskaffelser har passert 500 milliarder kroner og gir innkjøpsmakt. Det er ikke bare oljefondet som kan sette Norge på verdenskartet. 
Vi skal snakke mer om anskaffelser og teknologi på Anskaffelseskonferansen 28. oktober.

Forfatter

Paul Killie
Paul Killie
Seniorrådgiver i avdeling for Anskaffelser. Prosjektleder for bruk av ny teknologi i anskaffelsesprosessen. | E-post: pak@difi.no | Twitter: @paulakillie

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut