Offentlige anskaffelser

Det offentlige gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Her finner du lenker til fagsider og verktøy. Sidene kan hjelpe deg til å bruke ressursene effektivt og til det beste for innbyggerne og næringslivet.

Anskaffelseskonferansen 2018

Anskaffelseskonferansen 2018

Gå ikke glipp av Anskaffelsesprisen som deles ut på konferansen 23. november. Frist for å bli nominert er 25. oktober.

Doffin.no
Kunngjøringsbase for offentlige anskaffelser
Anskaffelser.no
Fagside om offentlige anskaffelser

 

 

Statens innkjøpssenter

Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte avtaler for statlige virksomheter. Avtalene som inngås vil være obligatoriske for alle virksomheter i statlig forvaltning.

Statens standardavtaler (SSA)

Statens standardavtaler (SSA) er fritt tilgjengelige kontraktsmaler utarbeidet av Difi, til bruk ved ulike typer IKT-anskaffelser og til kjøp av konsulenttjenester. Malene blir jevnlig oppdatert og forbedret. Difi anbefaler å benytte de nyeste versjonene av avtalene (juli 2015).

Digitalisering (e-handel)

Veiledning for anskaffelse og bruk av digitale verktøy og elektronisk faktura.  Du kan også lese om Ehandelsplattformen og andre temaer knyttet til elektronisk handel.

Innkjøpsledelse

Difi tilbyr veiledning og verktøy som hjelper innkjøpsleder og virksomheten til bedre styring og organisering av sine anskaffelser. God styring vil bidra til bedre behovsdekning og økonomiske gevinster for virksomheten.

Innovasjon ved offentlige anskaffelser

Regjeringen vil at det i økende grad skal legges vekt på innovasjon på relevante områder i innkjøpsprosessen. Dette er viktig fordi offentlig sektor er en stor kunde som har mye å si for utviklingen av privat næringsliv.

Samfunnsansvar

Difi har egne temasider om Miljø, Sosialt ansvar og Sosial dumping knyttet til anskaffelser. Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser skal være et redskap som bidrar til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv.

Gjøre anskaffelser

Her vil du finne "Anskaffelsesprosessen" og "Hva skal du kjøpe" som inneholder kategorier for Bygg- anlegg og eiendom, IKT, Transport, Konsulenttjenester, Helse og sosialtjenester samt Andre anskaffelser. Du vil også finne generelle Anskaffelsesfaglige tema.

Kurs og arrangementer

Aktuelt

For få grønne innkjøp i Norge

Den nye rapporten "Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015" dokumenterer at offentlige virksomheter ikke legger nok vekt på miljø ved anskaffelser. ​Avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi sier at hovedinntrykket fra undersøkelsen er at stat og kommune har et stort forbedringspotensial når det gjelder grønne innkjøp.

Dag Strømsnes utnevnt til leder av nytt OECD-styre

OECDs generalsekretær har utnevnt avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi til leder (chair) av et nyopprettet styre som skal være strategisk premissgiver for OECD sitt arbeid med å styrke anskaffelsesfunksjonen i OECD-landene og øke læring på tvers mellom landene.

Blogginnlegg

Marit Holter-Sørensen

Grønne offentlige anskaffelser – hva er det og hvorfor er det viktig?

For å nå målene i Paris-avtalen om 40% reduksjon i CO2-utslipp innen 2030 må norske kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter også bidra. For å kunne ta denne rollen må vi vite mer om hva det er som bidrar til CO2-utslipp i den enkelte virksomheten, og mange har begynt å kartlegge dette i såkalte klimagassregnskap. I denne kartleggingen finner flere at en stor del av utslippene stammer fra varer og tjenester som kjøpes inn.

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*