Traineeprogrammet for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning

Traineeprogrammet er en del av statens satsning for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidsmarkedet, og få nye ressurser og mer mangfold i statlige virksomheter.

Hvem kan søke på stillinger i traineeprogrammet?

Traineeprogrammet retter seg mot medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne, men kan jobbe tilnærmet 100% gitt riktig tilrettelegging.

Nedsatt funksjonsevne defineres her som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Nedsatt funksjonsevne kan omfatte både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

  • Fysiske funksjoner er for eksempel bevegelses- syns- eller hørselsfunksjon.
  • Med nedsatt psykisk funksjonsevne menes sykdommer og tilstander som regnes som psykiske lidelser.
  • Nedsatt kognitiv funksjonsevne innebærer redusert evne til mentale prosesser som hukommelse, språk, informasjonsbearbeidelse, problemløsning og ervervelse av kunnskap og erfaring.
  • Funksjonsnedsettelsen kan skyldes sykdom, skade eller være medfødt.

Det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonsevnen i nevneverdig grad. Personer som kommer innenfor denne definisjonen, kan søke på stillingene i traineeprogrammet, og konkurrerer om stillingene.

Traineeprogrammet for arbeidsgivere
Informasjon på Arbeidsgiverportalen
Publisert: 09. jan 2015, Sist endret: 04. jan 2018

Deldette

Erfaringer og råd fra tidligere traineeprogrammer

Å være leder for en medarbeider med nedsatt funksjonsevne

Erfaringene fra tidligere traineeprogrammer viser at god medarbeiderledelse er den viktigste tilretteleggingen for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Ledere som følger opp, gir tilbakemeldinger og avklarer forventninger får frem potensialet og de gode resultatene.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*