Digitale fellesløsninger

Offentlig sektor har etablert en rekke åpne, gjenbrukbare løsninger som dekker typiske behov på digitaliseringsfeltet, slik som innlogging, autentisering, registre, osv. Difi forvalter og utvikler ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Digital postkasse til innbyggere, eSignering og eInnsyn.

Publisert: 11. mar 2016, Sist endret: 12. nov 2018

Ved å ta i bruk de nasjonale fellesløsningene kan hver virksomhet rette oppmerksomheten mot sine faglige utfordringer, heller enn å bruke tid og krefter på å utvikle funksjonalitet andre etater allerede har laget. Nasjonale fellesløsninger bidrar derfor til å øke kvaliteten, og samtidig redusere kostnadene ved etablering og drift av gode digitale tjenester.

Difi har ansvar for flere nasjonale fellesløsninger

ID-porten

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk ID-porten for «digitale tjenester som krever innlogging og autentisering».

Digital postkasse til innbyggere

Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med markedsaktører om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere. Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er de fleste statlige virksomheter instruert om å ta i bruk digital postkasse innen 1. april 2016 (se kapittel 1.2 i Digitaliseringsrundskrivet for 2015 for nærmere beskrivelse).

Kontakt- og reservasjonsregisteret

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon, og status for innbyggernes eventuelle reservasjon mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Registeret, og bruken av det, er hjemlet i eForvaltningsforskriften. Innen 1. januar 2016 skal oppslagsløsningen tas i bruk av alle offentlige virksomheter ved varsling om enkeltvedtak og andre viktige digitale henvendelser.

eSignering

Difi har etablert en felles tjeneste for elektronisk signering. Signeringstjenesten er en frittstående tjeneste som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Tjenesten gjør det mulig for innbyggere å signere dokument fra det offentlige digitalt ved påføring av digital personsignatur. Tjenesten forvaltes av Difi og leveres av Posten Norge AS.

eInnsyn

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheter og Oslo kommune. Virksomhetene bruker tjenesten til å publisere postjournalene sine på internett. Postjournalene blir deretter samlet i en felles database der innbyggerne kan søke etter dokumenter og be om innsyn i disse. Formålet med eInnsyn er å gjøre offentlige brev og dokumenter lettere tilgjengelig for innbyggerne og å effektivisere forvaltningen sin gjennomføring av offentlighetsprinsippet.

eFormidling

Difi har utviklet integrasjonspunkt for eFormidling som bidrar til en mer sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling, primært i offentlig sektor. eFormidling gjør det mulig å kommunisere med virksomheter og innbyggere på en enkel og sikker måte.  Saksbehandlere vil få en enklere hverdag ved at de ikke trenger å forholde seg til hvilken kanal meldingene sendes i. Virksomhetene sparer kostnader til meldingsformidling.

På Samarbeidsportalen finner du alt du trenger for å ta i bruk løsningene.

Andre fellesløsninger

Det sentrale folkeregisteret (Skatteetaten)

Det sentrale folkeregisteret inneholder data om personer som er født og/eller er eller har vært bosatt i Norge. Registeret omfatter både bosatte, utvandrede personer og døde. Folkeregisteret er hjemlet i folkeregisterloven.

Altinn (Brønnøysundregistrene)

Altinn er en plattform for å lage elektroniske skjema og tjenester for offentlige virksomheter (Altinn er også en nettportal hvor næringslivet kan finne relevante tjenester og mye kvalitetssikret informasjon). Gjennom digitaliseringsrundskrivet er statlige virksomheter instruert om å ta i bruk Altinns «infrastruktur og tjenesteplattform for produksjon av relevante tjenester». I tillegg skal aktuelle digitale tjenester rettet mot næringsdrivende gjøres tilgjengelig på Altinns portal, og Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende.

Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)

Enhetsregisteret er en oversikt over alle virksomheter som er momspliktige, har registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Registeret har også mange næringsdrivende enkeltpersonforetak, foreninger og andre økonomiske enheter uten registreringsplikt. Enhetsregisteret tar vare på nøkkelopplysninger om enhetene på vegne av mange andre offentlige registre. Dermed slipper den enkelte bedriften å melde fra om ny adresse og andre endringer til hver enkelt myndighet. Enhetsregisteret er hjemlet i enhetsregisterloven.

Matrikkelen (Statens kartverk)

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen ble opprettet i 2010, og samlet det tidligere registeret for Grunneiendom, Bygning og Adresse (GAB-registeret) og kommunenes Digitale EiendomsKart (DEK) i ett og samme register. Matrikkelen er hjemlet i matrikkellova.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*