Digital postkasse til innbyggere

Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-Boks og Postens Digipost om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere.

Velg digital postkasse!

I slutten av 2014 kom de første offentlige virksomhetene i gang med å sende digital post til de av sine brukere som har valgt seg en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Over to millioner innbyggere har valgt en digital postkasse.

Statistikk om digital postkasse

Informasjon og materiell på samarbeidsportalen

Difi har laget en rekke verktøy som kan hjelpe din virksomhet å komme i gang med den digitale postkassen. Alt dette er samlet på samarbeidsportalen. Her finnes det blant annet

  • gevinstkalkulator
  • mal for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
  • eksempel på fremdriftsplan for planlegging og implementering
  • klientbiblioteker
  • materiell til bruk i kommunikasjon til innbyggere

Obligatorisk for statlige virksomheter – Digitaliseringsrundskrivet 2014

En offentlig fellesløsning for sikker digital post til innbyggere er en sentral byggekloss i utviklingen av digitale tjenester. Det er i Digitaliseringsrundskrivet 2014 gitt pålegg om at alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere innen sommeren 2015 skal ha laget en plan for overgang til Difis løsning for digital post til innbyggere. Innen første kvartal 2016 skal løsningen være tatt i bruk. Øvrige statlige virksomheter og kommunesektoren kan også benytte løsningen, på de samme vilkårene.

Næringslivspost

I Digitaliseringsrundskrivet av 26. august 2014 står det at Altinn skal «benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende». Dette omfatter også frivillige organisasjoner. Altinn er ansvarlig for prosjektet med digital post til næringslivet, og kan kontaktes ved spørsmål.

Dokumentutveksling i forvaltningen

Digital kommunikasjon som hovedregel er prinsippet som ligger til grunn for digitalisering av offentlig sektor. Likevel kommuniserer både små og store offentlige virksomheter med hverandre via papirpost. Gjennom et forprosjekt har Difi utredet tre konsepter, og leverte våren 2015 Difi-rapport 2015:3 Løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor

Aktuelt

Velg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Slik kommer du i gang.

Illustrasjonsbilde - Difi

Ikkje alle er papirpensjonistar

Reservasjon i Kontakt- og reservasjonsregisteret gir pensjonistane «slippen» attende, men reservasjon betyr også eit nei til anna digital kommunikasjon frå det offentlege.

Illustrasjonbilde

Stor vekst i dei nasjonale fellesløysingane

Difi sine nasjonale fellesløysingar har hatt ein kraftig vekst i bruk og utbreiing i 2016. Det betyr at offentleg sektor digitaliserer tenester og prosessar i eit hurtig tempo.

Når du oppretter en digital postkasse, kan stat og kommune sende deg post digitalt.

Papir skal gjøre folk mer digitale

I oktober og november kommer mer enn 2,6 millioner nordmenn til å få brev i posten om hvordan de velger seg en digital postkasse. – Et nødvendig tiltak for å få fart på digitaliseringsarbeidet i stat og kommune, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Er du klar til å ta imot?

Dette spør Difi om i en nasjonal kampanje som har oppstart i dag. Gjennom radio, sosiale medier og avisannonser skal befolkningen få bedre kjennskap til digital postkasse.

KS og Difi: – Kom i gang med digital postkasse

KS og Difi sender denne veka brev til alle kommunane i landet med oppfordring om å ta i bruk den digitale postkassen slik at alle landets innbyggarar kan få digital post frå stat og kommune i e-Boks eller Digipost.

Kontakt