eFormidling

eFormidling er en løsning for sikker, samordnet og effektiv meldingsutvkling for offentlig sektor.

Publisert: 22. aug 2018, Sist endret: 24. okt 2018

Difi har siden 2015 pilotert en løsning for å forenkle, effektivisere og sikre meldingsutvekslingene som foregår mellom offentlige virksomheter. Difi har utviklet et integrasjonspunkt for eFormidling som bidrar til at virksomheter slipper å forholde seg til den digitale kompleksiteten som de ikke har skapt selv. I 2016 ble løsningen utviklet, og den ble videre pilotert i produksjonsmiljøet i 2017. I 2018 rulles løsningen ut til statlige virksomheter.

Forenkle og spare

Ved å ta integrasjonspunkt for eFormidling i bruk som en fellesløsning for offentlig sektor vil virksomhetene oppnå store gevinster. Bare ved å digitalisere de meldingene som offentlige virksomheter i dag sender som papirbrev til hverandre, ligger det et stort innsparingspotensial. Samtidig vet vi at ved at meldingsutvekslingen digitaliseres, får man enklere arbeidsprosesser. Løsningen har relativt små kostnader for virksomhetene i etablering og bruk.

Sentral infrastruktur for eFormidling forvaltes av Difi, og hver enkelt virksomhet installerer en egen instans av integrasjonspunktet. På denne måten blir mye av den digitale kompleksiteten knyttet til meldingsutveksling håndtert sentralt, noe som igjen medfører at virksomhetene lokalt kan ha større fokus på sine kjerneoppgaver.

eFormidling bidrar til forenkling på flere plan:

  • Saksbehandlere og virksomheter vil få en enklere hverdag ved at de ikke trenger å forholde seg til hvordan meldingen skal bli sendt. I dag må saksbehandlere ofte ta stilling til hvilken digital transportinfrastruktur de skal benytte for ulike typer meldinger. Ved å ta i bruk integrasjonspunkt for eFormidling håndterer løsningen den digitale logistikken, og saksbehandler trenger ikke å forholde seg til dette.
  • Virksomhetene får ett integrasjonspunkt å forholde seg til istedenfor for mange forskjellige integrasjoner slik som i dag.
  • eFormidling bidrar til raskere digitalisering av meldinger, og brukere får raskere og enklere tilgang til informasjon.

 

Deldette

Bakgrunn

På oppdrag fra KMD har Difi utredet meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter og skaffet verdifull erfaring med utfordringsbildet ved digitalisering av asynkrone meldingsstrømmer i offentlig sektor.

Arbeidet er dokumentert gjennom to Difi rapporter: 

  • 2014:13 "Meldingsutveksling internt i forvaltningen"
  • 2015:3 "Løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor"

Oppfølgingsprosjektet «Pilot for meldingsutveksling internt i forvaltningen» og Digital post til innbygger har gitt verdifull kunnskap blant annet dokumentert i publikasjon om referansearkitekur for meldingsutveksling

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*