Digitaliseringsrådet

Regjeringen har etablert et digitaliseringsråd som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Rådet skal også bidra til at statlige etater skal lære av hverandres suksesser og feil.

Publisert: 12. okt 2015, Sist endret: 13. aug 2019

Rådet tilbyr en vurdering av digitaliseringsprosjekter i alle prosjektets faser. Det er planlagte digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner som kan få hjelp. Ordningen er anbefalt, men frivillig.

Dette er rådets medlemmer

  • Leder Svein R. Kristensen
  • Toril Nag
  • Nina Aulie 
  • Kjetil Århus
  • Magne Jørgensen
  • Jan-Olav Styrvold
  • Eli Stokke Rondeel
  • Øivind Christoffersen
  • Alv H. Sørland
  • Ann Merethe Lysø Sommerseth

​​Les mer om medlemmene

Slik foregår behandlingen

Behandlingen i Digitaliseringsrådet kan deles i tre, forberedelser, prosjektgjennomgang og oppfølging.

Forberedelser

Virksomheten tar kontakt med sekretariatet og melder sin interesse. Sammen finner vi et passende tidspunkt for rådsbehandling og hvilken dokumentasjon som skal sendes inn.

Prosjektgjennomgang

Fra virksomheten har sendt inn prosjektdokumentasjonen, skal behandlingen i rådet som hovedregel ta tre uker. Eksempler på dokumentasjon er prosjektbegrunnelse, gevinstrealiseringsplan og styringsdokument. Dokumentene gjennomgås av sekretariatet som saksforberedelse til rådet.

Rådets behandling foregår ved at virksomhetsleder møter rådet, og sammen går de gjennom prosjektet. Målet er å etablere en god dialog med virksomheten. I forkant av møtet har rådet og sekretariatet vurdert dokumentene som virksomheten har sendt inn.  Etter behandlingen i rådet får virksomheten en skriftlig anbefaling.

Oppfølging

Etter behandlingen i rådet, kan virksomheten få veiledning av sekretariatet. Vi kommer også til å kontakte virksomhetene for å innhente erfaringer slik at vi kan forbedre oss og sikre systematisk læring.

Deldette

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er, sammen med medfinansieringsordningen og Strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.

Aktuelt

Digitaliseringsrådets erfaringer etter første halvår

Digitaliseringsrådet skal hjelpe virksomhetsledere i offentlig sektor å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Etter et halvt år har rådet behandlet ti prosjekter, og oppsummert erfaringer og anbefalinger i en rapport.

Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt - erfaringer fra Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal hjelpe ledere i statlige virksomheter å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. 18. oktober arrangerte Digitaliseringsrådet frokostseminaret - Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt? Under finner du Digitaliseringsrådets erfaringsrapport fra første halvår, presentasjoner og video av foredragene som ble holdt.

Digitaliseringsrådet er i gang og ønsker flere prosjekter

Digitaliseringsrådet hadde sitt første møte 7. januar. – Medlemmene er veldig engasjerte og de gleder seg til å bidra til at offentlige virksomheter skal lykkes i digitaliseringsprosjektene sine, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*