Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet hjelper virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Dette er et rådgivningstilbud til alle statlige virksomhetsledere.

Publisert: 12. okt 2015, Sist endret: 17. jun 2020
Digitaliseringsrådet i arbeid
 
 

Den økende betydningen av digitalisering gjør at offentlig sektor igangsetter stadig flere digitaliseringsprosjekter. Noen virksomheter har etter hvert fått mye erfaring med slike prosjekter, mens andre er mer umodne.

For en virksomhetsleder betyr digitaliseringsansvaret nye krav til kompetanse og ledelse. Egne fagfolk og eksterne konsulenter vil bidra for å lykkes i gjennomføring av prosjekter og realisering av ønskede gevinster.

Samtidig kan det være nyttig for en virksomhetsleder å kunne drøfte sine antakelser, bekymringer og ulike strategiske veivalg med et uavhengig og fordomsfritt råd, og i tillegg få en vurdering av ressurspersoner som ikke er tungt involvert i prosjektet. Det er nettopp dette Digitaliseringsrådet er til for.

Digitaliseringsrådet i arbeid
 
 

Dialog med Digitaliseringsrådet kjennetegnes blant annet ved:

 • Prosjekter i alle faser: Digitaliseringsrådet gir råd til prosjekter i alle faser, uansett hvor kort eller langt man har kommet. Noen virksomhetsledere har også ønsket å diskutere større programmer og strategier.
 • Både små og store prosjekter: Digitaliseringsrådet gir råd til prosjekter i alle størrelser.
 • Tilpasset virksomhetsleders behov: Først og fremst ser rådet på de problemstillingene som virksomhetslederne selv ønsker å drøfte. I tillegg vurderer Digitaliseringsrådet seks faglige tema som er viktige for å kunne lykkes med et digitaliseringsprosjekt.
 • Råd fra høyt kompetente og faglige ressurser: Til sammen sitter rådets medlemmer med tung faglig kompetanse og praktisk toppledererfaring fra både offentlig og privat sektor. Rådet understøttes av et sekretariat fra Digitaliseringsdirektoratet som trekker på spisskompetanse fra hele direktoratets oppgaveportefølje.
 • Lite byråkratisk og formalistisk: Det er ingen krav om hva slags prosjektdokumentasjon som skal oversendes, eller på hvilket format det skal være. Hva som kan være egnet blir virksomheten og sekretariatet enige om.
 • Rask behandling: Det tar kun 3 uker fra virksomheten har sendt inn prosjektdokumentasjon til virksomheten får et anbefalingsbrev!

Rådets medlemmer

Digitaliseringsrådet består av 10 ressurspersoner med bred erfaring fra både akademia, privat og offentlig sektor. 

 • Leder Svein R. Kristensen
 • Jan-Olav Styrvold
 • Nina Aulie
 • Magne Jørgensen
 • Eli Stokke Rondeel
 • Kjetil Århus
 • Ann Merethe Lysø Sommerseth 
 • Alv H. Sørland
 • May Liss Wasmuth
 • Sven Marius Urke

Footer inn her

Mer om medlemmene i Digitaliseringsrådet.

Sekretariatets medlemmer

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for rådets sekretariat som forbereder saker for rådet og ivaretar den praktiske oppfølgingen.

 • Elin Oksavik
 • Hans G. Nilsson
 • Mette Louise Mannsåker
 • Anne Kristine Hanevold

 

Ønsker du dialog med kompetente toppledere fra privat og offentlig sektor om ditt planlagte digitaliseringsprosjekt? Ta kontakt med Digitaliseringsrådets sekretariat.

Deldette

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er, sammen med medfinansieringsordningen og Strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.

Aktuelt

Digitaliseringsrådets erfaringer etter første halvår

Digitaliseringsrådet skal hjelpe virksomhetsledere i offentlig sektor å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Etter et halvt år har rådet behandlet ti prosjekter, og oppsummert erfaringer og anbefalinger i en rapport.

Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt - erfaringer fra Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal hjelpe ledere i statlige virksomheter å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. 18. oktober arrangerte Digitaliseringsrådet frokostseminaret - Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt? Under finner du Digitaliseringsrådets erfaringsrapport fra første halvår, presentasjoner og video av foredragene som ble holdt.

Digitaliseringsrådet er i gang og ønsker flere prosjekter

Digitaliseringsrådet hadde sitt første møte 7. januar. – Medlemmene er veldig engasjerte og de gleder seg til å bidra til at offentlige virksomheter skal lykkes i digitaliseringsprosjektene sine, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*