Digitaliseringsrådets erfaringer etter første halvår

Digitaliseringsrådet skal hjelpe virksomhetsledere i offentlig sektor å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Etter et halvt år har rådet behandlet ti prosjekter, og oppsummert erfaringer og anbefalinger i en rapport.

Publisert: 18. okt 2016, Sist endret: 07. sep 2017

– Virksomhetene har vist stor åpenhet, sterkt engasjement og et genuint ønske om å sikre god gjennomføring av prosjektene, sier leder for Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen.

Erfaringsrapporten beskriver hvilke virksomheter rådet har møtt og hva de har sett. Fire anbefalinger går igjen i Digitaliseringsrådets dialog med virksomhetene:                                           

 • Gjør en god jobb med utredningsarbeidet. Det må være tydelig hvem som har behovet og hvilke behov løsningen skal dekke.
 • Forenkle organiseringen og definere roller og ansvar tydelig. Lag et tydelig skille mellom styring av prosjektet og involvering av brukere og interessenter.
 • Lag gode usikkerhetsanalyser. Analysen må inneholde tiltak som reduserer risiko og hvem som har ansvar for gjennomføring av disse
 • Arbeide bedre med gevinster
  -
  Tallfest gevinstene
  - Bekreft gevinstanslaget hos de involverte interessentene
  - Legge til rette for tydelig oppfølging av gevinster, både i egen virksomhet og når de kommer hos andre

Kristensen sier at tilbakemeldingene fra etatslederne så langt er meget gode, og flere har sagt at de bruker rådene aktivt i det videre digitaliseringsarbeidet. Flere melder også at de vil bruke Digitaliseringsrådet igjen.

Rådet behandler prosjekter fortløpende og har fortsatt noe ledig kapasitet til flere prosjekter denne høsten.

Se opptak og presentasjonene fra frokosteminaret der rapporten ble lagt frem

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er sammen med medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs program for bedre styring og ledelse i staten.

Deldette

Kontakt