Medlemmene til Digitaliseringsrådet er klare

Digitaliseringsrådet som etableres ved nyttår, skal bidra til bedre styring og gjennomføring av statlige IKT-prosjekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå oppnevnt medlemmene til rådet.

Om Digitaliseringsrådet

Rådet skal gi hjelp til planlagte digitaliseringsprosjekter på mellom 10 og 750 millioner kroner. Det er frivilling å benytte seg av ordningen. Rådet skal være uavhengig, behandle sakene innen tre uker.

Difi er sekretariat og forbereder sakene for rådet. Virksomhetene som eier prosjektet kan få veiledning fra Difi både før og etter gjennomgangen i rådet.

- Statlige IKT-prosjekter må gi mer nytte og færre må sprenge budsjettene. Digitaliseringsrådet vi nå oppretter skal gi råd til og kvalitetssikre statlige IKT-prosjekter slik at vi får mest mulig igjen for digitaliseringsarbeidet. Rådet er meget kompetent og jeg er glad tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen har tatt på seg lederrollen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra KMD.

Rådsmedlemmene, som er fra privat og offentlig sektor, skal også bidra til at offentlige etater skal lære av hverandres suksesser og fiaskoer, i tillegg til at etatene får kunnskap fra privat sektor.

Dette er rådets medlemmer:

  • Leder Svein R. Kristensen
  • Toril Nag, konserndirektør i Lyse
  • Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
  • Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune
  • Magne Jørgensen, forsker ved Simula Research Laboratory
  • Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet
  • Eli Stokke Rondeel, prosjektleder i Sykehuspartner
  • Øyvind Christoffersen, spesialrådgiver

Melde inn prosjekter

Digitaliseringsrådet ønsker prosjekter til ordningen, og oppfordrer virksomhetene til ta kontakt med Difi. Det vil ikke bli noen søknadsfrist, man kan melde inn prosjekter kontinuerlig og få hjelp i alle faser av prosjektet.

Difi har en strategiske rolle som pådriver og premissgiver for forvaltningsutvikling og digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. Digitaliseringsrådet, er sammen med medfinansieringsordningen og Strategisk IKT-kompetanse for ledere i staten, en del av KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.

Publisert: 10. des 2015, Sist endret: 05. sep 2017

Deldette

Kontakt