Andre viktige tiltak

Skates arbeidsutvalg ønsker at viktige tiltak av betydning for nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger rapporterer til Skate/Skate AU. Dette er i tråd med Skates mandat.

Publisert: 22. mai 2019, Sist endret: 15. aug 2019

Andre viktige tiltak inkluderer: 

  • Helhetlig tilgangsstyring. Tiltakseier er Brønnøysundregistrene.
  • Fullmaktsløsning for innbyggere. Det er flere tiltakseiere og Brønnøysundregistrene koordinerer tiltakene. Tiltakene skal realisere en felles løsning for håndtering av fullmakter og annen representasjon for innbyggere. Overordnet er behovet å kunne sørge for en sikker og effektiv digital kommunikasjon mellom forvaltningen og den som representerer innbygger.
  • Modernisert folkeregister. Tiltakseier er Skatteetaten. 
  • Tjenesteutviklingsplattformen. Tiltakseier er Altinn/Brønnøysundregistrene. 
  • KS Fiks tjenesteutviklingsplattform. Tiltakseier er KS.
  • Maskinporten. Tiltakseier er Difi. Tiltaket skal tilby offentlige etater en enkel måte å sikre sine APIer med virksomhetsautentisering og tilgangsstyring, mer informasjon finnes på github.
  • Digitalarkivet som nasjonal fellesløsning. Tiltakseier er Arkivverket.
  • Felles oversikt over begreper, informasjonsmodeller og sluttbrukertjenester. Tiltakseier er Brønnøysundregistrene. Tiltaket inneholder prosjektene Felles begrepskatalog, Felles informasjonsmodellkatalog og Felles Tjenestekatalog (sluttbrukerkatalog).

Deldette