Innebygget arkivering

Tiltaket Innebygget arkivering er en del av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Arkivverket er tiltakseier.

Publisert: 08. mar 2019, Sist endret: 13. aug 2019

Tiltaket er en modernisering av løsninger for arkivering og dokumentasjon i offentlig forvaltning.

Økende informasjonsmengder, digitalisering og nye kanaler utfordrer dagens oppgaveløsning i gamle systemer og tidkrevende enkeltvurderinger av hvilken dokumentasjon som skal tas vare på. Ved å automatisere og benytte teknologi for å integrere arkivering i offentlige virksomheters eksisterende løsninger og verktøy, er det potensiale for store besparelser og økt kvalitet i hva som arkiveres.

Tiltaket skal i det innledende forprosjektet jobbe frem en fremtidsvisjon for innebygget arkivering, samt komme med anbefalinger for videre arbeid.

Deldette