Oversikt over digitaliseringstiltak i staten

Tiltaket er en del av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi og skal styrke gjennomføringen av tverrgående digitaliseringstiltak i offentlig sektor.

Publisert: 14. mar 2019, Sist endret: 24. jun 2019

En viktig del av tiltaket er å lage en oversikt over digitaliseringstiltak i staten på oppdrag fra KMD. I tillegg til å være et viktig kunnskaps- og styringsgrunnlag på digitaliseringsområdet, skal oversikten bidra til å øke graden av samarbeid og samordning på tvers i staten og gi bedre forutsetninger for at virksomheter kan gjenbruke løsninger og lære av hverandre. Oversikten skal også gi omverdenen bedre innsikt i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor.   

Difi foretar også en faglig vurdering basert på kriterier utarbeidet i samråd med SKATE, av hvilke tverrgående tiltak som bør prioriteres og finansieres nasjonalt, eller som bør støttes/finansieres på annen måte. Difis vurderinger sendes til KMD, og er en faglig anbefaling.

Deldette

Kontakt