Invitasjon til nettverkssamlinger for digitalt førstevalg høsten 2017

Difi inviterer til nettverkssamlinger som samarbeidsforum for statlige virksomheter for å styrke arbeidet med digitalt førstevalg. Samlingene vil inneholde faglige presentasjoner og diskusjoner. Interessert bes om å ta kontakt.

Regjeringen har høye ambisjoner for offentlige digitale tjenester. Offentlige tjenester skal fremstå som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide.

Regjeringen har sendt en bestilling til alle statlige virksomheter om å styrke arbeidet med digitalt førstevalg (jf. fellesføring, Digitaliseringsrundskrivet og Digital agenda). Difi er bedt om å bistå i dette arbeidet blant annet ved å tilby samarbeidsfora.

Digitalt førstevalg
 

Nettverkssamlinger

Vi vet at flere statlige virksomheter ønsker å diskutere med andre virksomheter i samme situasjon. Vi vil derfor invitere til nettverkssamlinger for digitalt førstevalg. Gjennom slike samlinger vil vi legge opp til en kombinasjon av faglige presentasjoner og diskusjoner mellom deltakerne. Utbyttet av tilbudet vil i stor grad avhenge av deltakerne selv.

Vi planlegger oppstart av samlingene etter sommerferien, og arrangerer ca 3 – 4 samlinger i løpet av høsten. Det er ønskelig at de samme personene deltar, slik at deltakerne blir kjent med hverandre og kan bygge på tidligere diskusjoner.

Vi ber interesserte også gi beskjed om:

 • Er det spesielle tema man ønsker å diskutere?
 • Hvilke fagmiljøer/roller i virksomheten ønsker å delta?
 • Er det andre virksomheter man gjerne vil ha med i sin nettverksgruppe?

Eksempler på mulige tema i nettverkssamlingene:  

 • Digital modenhet i organisasjoner
 • Sammenhengende tjenester (tverrsektorielle tjenester)
 • Brukerorientering i praksis og tjenestedesign
 • Porteføljestyring, prosjektstyring og gevinstarbeid
 • Informasjonsbehandling
 • Datadrevet innovasjon
 • Digitaliseringsklart regelverk 
 • Anskaffelser
 • Sikkerhet/personvern
Sist endret: 
30. jun 2017

Deldette

Kontakt