Connecting Europe Facility (CEF) Digital

Connecting Europe Facility (CEF) er et EU-program for å realisere grenseoverskridende infrastrukturer innenfor transport-, energi- og telesektorene i Europa. CEF Digital er en del av dette programmet som omfatter telesektoren. Programmet varer frem til 2020. Difi har rollen som koordinator for CEF Digital i Norge.

CEF struktur
 
 

CEF Digital handler om målrettet investering i en felles digital infrastruktur på europeisk nivå. Målet er at data og tjenester skal kunne utveksles på tvers av landegrenser. CEF Digital programmet tilbyr en felles digital infrastruktur, finansieringsmuligheter og fagnettverk til offentlige og private virksomheter som vil koble seg til infrastrukturen.

Komponentene i CEF Digital

Difi har nasjonalt ansvar for å koordinere aktiviteter knyttet til CEF Digital i Norge. CEF Digital omfatter 5 byggeklosser og 10 sektorspesifikke infrastrukturer. Difi har opprettet et nettverk av ressurspersoner som vil hjelpe offentlige etater og private virksomheter med å ta i bruk komponentene. For hver komponent er det en ansvarlig etat og kontaktperson i Norge som har ansvar for å koordinere og drive aktivitet knyttet til den respektive komponenten.

Under er en oversikt over kontaktpersoner i Norge som kan gi informasjon om de ulike komponenter i CEF Digital.

Byggeklosser/sektorspesifikke infrastrukturer

Koordinator Kontaktperson
e-ID Difi Tor Alvik
eSignature Difi Tor Alvik
eDelivery Difi Klaus Vilstrup Pedersen
eInvoicing Difi Jens Aabol
eTranslation Difi Sarah Hails Gjelsten
Public Open Data Difi Heather Broomfield, Øystein Åsnes
Cyber Security

NorCERT

Nkom

Difi

H.C. Pretorius

Frank Stien

Øyvind Grinde

Online Dispute Resolution Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Eva Tverberg
eProcurement Difi Vibeke Engesæth
Europeana Kulturdepartementet Maria Jonger
Safer Internet Medietilsynet Eva Liestøl
BRIS (Business Registers Interconnection System)  Brønnøysundregistrene Dörthe Koerner
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)  Nav Bea Dahl
eJustice Portal

Justisdepartementet

Lovdata

 

Odd Storm-Paulsen

eHealth Direktoratet for e-helse

Helge Blindheim,

Irene Olaussen

Muligheter for å søke om prosjektfinansiering

Midler for finansering av digitaliseringsprosjekter under CEF-programmet lyses ut flere ganger i året. Både offentlige og private virksomheter kan søke om midler for å knytte seg til den felles europeisk infrastrukturen CEF Digital. 

INEA (Innovation and Networks Executive Agency) er EU-kommisjonens enhet som administrerer finansiering av prosjekter under CEF Digital. Difi vil publisere informasjon om gjeldende utlysinger under "Aktuelt" lengre ned på denne siden, men du kan også følge med om finansieringsmuligheter på INEAs nettsider

 

Mer informasjon om CEF Digital

Sist endret: 
06. feb 2017

Deldette

Aktuelt

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*