Løsninger for samhandling i Europa

ISA² (Interoperability Solutions for Public Administrations) er et program i EU som varer frem til 2020. Digitaliseringsdirektoratet er sekretariat for programmet i Norge og er ansvarlig for å koordinere aktiviteter og etablere nasjonale nettverk.

Publisert: 01. jun 2016, Sist endret: 03. feb 2020

Målet med ISA² er å støtte utviklingen av digitale løsninger for å effektivisere og modernisere den offentlige sektoren i Europa. Ved å benytte ISA² sine løsninger vil offentlige virksomheter sikre samordning mellom ulike IT systemer og sørge for at tjenester flyter fritt på tvers av landegrenser og mellom ulike sektorer i det offentlige, private og mot innbyggere. Programmet har et budsjett på 131 millioner euro som går direkte til å finansiere utvikling av tjenester og andre tiltak. 

Norge er deltagere i dette programmet for å kunne påvirke utviklingen på strategisk viktige områder. Det å lære av og gjenbruke det som utvikles i EU er viktig i arbeidet med å digitalisere offentlig sektor i Norge.

De sentrale områdene i handlingsplanen for 2020 er beskrevet under.

Informasjonsutveksling

Hva er utfordringen?

Det er mange barrierer og utfordringer i å utveksle data mellom offentlige tjenester, både mellom land og mellom virksomheter i hvert enkelt land i Europa. Disse barrierene omfatter forskjellig tolkning av data, mangel på standardiserte datamodeller og referansedata. Utfordringen er å gjøre disse dataene offentlig tilgjenglig og at det er enighet om verktøy og formater for forvaltning og publisering av referansedata.

Når er dette området interessant for deg?

Du jobber med informasjonsforvaltning i det offentlige og ønsker å bruke data som andre allerede har eller bruker, forstå krav til semantisk interoperabilitet, metode, verktøy, case studier og erfaringer.

Hva kan ISA hjelpe deg med?

Arbeidsprogram

Se link nederst på siden.

Nettverk og nyttig informasjon

Grunnregistere

Hva er utfordringen?

EU sin e-Government strategi understreker at i bare 48 % av tilfellene gjenbruker offentlige virksomheter informasjon om innbyggere og virksomheter som de allerede har. Tilgang og utveksling av informasjon i ulike grunnregistere er en forutsetning for 'kun en gang' prinsippet og i utviklingen av ende til ende tjenester.

Når er dette området interessant for deg?

Du jobber med grunnregistere, som f.eks Enhetsregisteret, og ønsker innsikt i hvordan utvikle og forbedre funksjonalitet som gjør at informasjon kan deles på tvers av land. Jobber du i virksomheter som utvikler tjenester mot grunnregisterene er dette tiltaket også av interesse.

Hva kan ISA² hjelpe deg med?

Veiledninger – Utfordringer i prosjekter relatert til grunnregistere. Best practice og oversikt over løsninger som kan gjenbrukes.

Arbeidsprogram

Se link nederst på siden.

Nettverk og nyttig informasjon

Arkitektur

Hva er utfordringen?

Felles prinsipper, rammeverk og arkitektur er sentralt i arbeidet med å unngå digitale barrierer i offentlig sektor.

Når er dette området interessant for deg?

Du jobber med informasjonsforvaltning, arkitektur eller standardisering i offentlig forvaltning.

Hva kan ISA hjelpe deg med?

Arbeidsprogram

Se link nederst på siden.

Nettverk og nyttig informasjon

Tjenestekatalog

Hva er utfordringen?

For å unngå fragmentering av tjenester utvikles det spesifiasjoner og løsninger for å beskrive tjenester nasjonalt og på tvers av land. 

Når er dette området interessant for deg?

Når du er ansvarlig for å implementere en tjenestekatalog i Norge. Du trenger verktøy og datamodell for å beskrive tjenester på nasjonalt nivå, men også beskrive tjenester på en standardisert måte i europeisk sammenheng.

Hva kan ISA² hjelpe deg med?

Core Public Service Vocabulary Application Profile(CPSV-AP) - Datamodell for beskrivelse av tjenester

Arbeidsprogram

Se link nederst på siden.

Nettverk og nyttig informasjon

Datanettverk

Hva er utfordringen?

Testa-ng er et sikkert datanettverk utviklet og underlagt ISA. Digitaliseringsdirektoratet har drift og koordineringsansvaret for dette nettverket i Norge og det benyttes blant annet i Schengen samarbeidet ved grensekontrollen.

Når er dette området interessant for deg?

Virksomheter som er interessert i å implementere et informasjonssystem for å utveksle data på en sikker og trygg måte.

Hva kan ISA² hjelpe deg med?

  • Testa-ng - Kontinuerlig utbedring av sikkert datanettverk i Europa

Arbeidsprogram

Se link nederst på siden.

Nettverk og nyttig informasjon

e-handel og e-faktura

Hva er utfordringen?

E-handel vil gradvis bli obligatorisk i alle EU land innen Oktober 2018, mens E-faktura vil bli obligatorisk innen 2020.

Når er dette området interessant for deg?

Du driver en virksomhet som deltar i offentlig anskaffelseprosesser eller du jobber i offentlig virksomhet med ansvar for offentlig anskaffelser.

Hva kan ISA² hjelpe deg med?

  • ePrior – Open source verktøy som dekker hele Post-award delen av anskaffelser
  • ESPD – Løsning for elektronisk selverklæringskjema i anskaffelser
  • eCertis – Verktøy for mapping av dokumenter i offentlig innkjøp på tvers av landegrenser
  • Spesifikasjoner og standardisering (CEN/ISSS WS/BII 3) av datamodeller og prosesser

Arbeidsprogram

  • Spesifikasjoner for 'kun en gang' prinisippet i offentlig anskaffelser
  • Datamodell som illustrerer alle datarelasjoner fra pre til post award
  • Oppdatert og modernisert anskaffelsevokabular (CPV)
  • Felles datakatalog, metadataregister

Nettverk og nyttig informasjon

Geodata

Hva er utfordringen?

INSPIRE direktivet har som mål å lage en felles europeisk infrastruktur for deling av blant annet geografisk data. ELISE (Europan Location Interoperability Solutions for eGovernment) er ISA sitt prosjekt på området som ser på semantikk og tekniske løsninger for deling av lokasjonsdata på tvers av landegrenser.

Når er dette området interessant for deg?

Du jobber i offentlige eller privat virksomhet med data og tjenester relatert til lokasjon.

Hva kan ISA² hjelpe deg med?

Optimalisere utveksling av lokasjonsdata på tvers av landene i EU og på tvers av sektorer.

Arbeidsprogram

Se link til arbeidsprogram nederst på siden.

Nettverk og nyttig informasjon

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*