Finansiering av IKT-prosjekter

Omstilling og effektivisering, særlig gjennom digitalisering, medfører oftest IKT-relaterte investeringer og endringer.

Det er tre hovedmåter å finansiere IKT-prosjekter på.

Egenfinansiering
Det du på kort og mellomlang sikt kan klare innenfor egne rammer
«Lån» i fremtidige budsjetter
Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot innsparing i kommende år
Medfinansieringsordning
Få opp til 50% medfinansiering av digitaliseringsprosjektet ditt
Satsingsforslag
Store og ressurskrevende prosjekt kan levere egne satsningsforslag

 

Publisert: 29. jun 2017, Sist endret: 27. jun 2018

Kontakt