Finansiering av IKT-prosjekter

Omstilling og effektivisering, særlig gjennom digitalisering, medfører oftest IKT-relaterte investeringer og endringer.

Publisert: 29. jun 2017, Sist endret: 04. jan 2020