Direktoratet for e-helse: Digitale innbyggertjenester - hjemmebaserte tjenester

Prosjektet vil etablere egne tjenester for brukere og pårørende av hjemmebaserte tjenester. Støtte 12 500 000.

Publisert: 17. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

Dialogen i dag er preget av at kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunens tjenester er basert på brev, telefon og e-post.  Fremtidig situasjon vil være kjennetegnet av at brukerne har mulighet for sikker digital dialog med hjemmetjenesten. Brukerne vil kunne få tilgang til både personlige data og generell informasjon som gjør brukerne bedre informert og forberedt i møte med tjenestene. Brukerne vil også se fremtidige avtaler og gjennomførte konsultasjoner/besøk og være forberedt ift å motta besøk av hjemmetjenestene. De ansatte vil i større grad kunne styre hverdagen sin ved at henvendelsene kommer via digitale kanaler og færre henvendelser via telefon. Ansatte og brukere vil også kunne kommunisere via sikre kanaler slik at kravene til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas.

Prosjektet er avslutta.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen