NTNU – Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen: E-læring og digital kommunikasjon

Formålet er å nå flere gjennom utvikling av e-læringskurs og digital kommunikasjon med målgruppene. Støtte: 5 708 293.

Publisert: 04. jun 2019, Sist endret: 06. jun 2019

Matematikksenteret er ansvarlig søker, med Skrivesenteret som samarbeidspart. Disse er ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre undervisning i barnehager og skoler. Alle lærere, barnehagelærere, skoleledelse, lærerutdannere og lærerstudenter er målgruppe. Dette vil spare mange reiser med tilhørende kostnader i tid og penger - både for sentrene og for målgruppene. Prosjektet skal utvikle en e-læringsplattform og produsere aktuelt innhold.

Deldette